W zakresie – Dexcom
Proglikemia

oficjalny dystrybutor Dexcom w Polsce

Spędź więcej czasu
w
zakresie docelowym
glikemii z Dexcom Obejrzyj film

Im więcej czasu pacjenci z cukrzycą spędzają w zakresie docelowym glikemii, tym lepiej i zdrowiej się czują*.

Dexcom Polska

Nie chodzi już wyłącznie o HbA1c. Czas w zakresie docelowym glikemii jest procentem odpowiadającym czasowi, przez który pacjent utrzymuje odpowiednią glikemię. Zgodnie z międzynarodowym konsensusem w sprawie czasu w zakresie docelowym glikemii wynosi ona 70-180 mg/dl. Najlepszym sposobem pomiaru czasu w zakresie docelowym glikemii jest skorzystanie z systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM), takiego jak Dexcom G6.

ROZPOCZNIJ DZIŚ

„Czas w zakresie docelowym glikemii jest kluczowy dla jakości życia”.

Nick Jonas, Dexcom Warrior Komercyjny ambasador

Pięć sposobów, na jakie Dexcom 6 pomoże Ci spędzać więcej czasu w zakresie docelowym glikemii bez glukometru‡:

‡ Jeżeli Twoje ostrzeżenia i odczyty z systemu G6 dotyczące glikemii nie odpowiadają objawom lub oczekiwaniom, skorzystaj z glukometru w celu podjęcia decyzji dotyczących leczenia cukrzycy.

1Ciągłe odczyty glikemii

Niewielki czujnik co 5 minut przesyła odczyty glikemii do Twojego telefonu§. Strzałki pokazują, jaką tendencję wykazuje Twoja glikemia i jak szybko się to dzieje, tak abyś mógł/mogła pozostać w zakresie docelowym.

Dexcom Niewielkie urządzenie
Dexcom Inteligentne urządzenie sprzedawane oddzielnie
Dexcom

2Ostrzeżenia

Otrzymuj ostrzeżenia, zanim poziom glikemii spadnie lub wzrośnie, aby podejmować decyzje dotyczące leczenia, które sprawią, że pozostaniesz w zakresie docelowym. Wyłącznie Dexcom oferuje ostrzeżenia o zbliżającym się pilnym alarmie niskiego poziomu.

3Wiedza

Obserwuj w czasie rzeczywistym, w jaki sposób aktywność fizyczna i niektóre pokarmy wpływają na Twoją glikemię. Następnie wykorzystaj tę wiedzę, aby wprowadzić drobne zmiany, dzięki którym unikniesz hiper- lub hipoglikemii.

4Udostępnianie

Możesz umożliwić maksymalnie 10 osobom śledzenie Twoich odczytów glikemii na ich telefonach||. To jak dodatkowa para oczu pomagająca Ci utrzymać glikemię w zakresie docelowym.

5Wsparcie

Otrzymuj powiadomienia informujące Cię o tym, jaki procent czasu spędzasz w zakresie docelowym glikemii.

ROZPOCZNIJ DZIŚ

Masz pytania?
Pracownicy naszego biura obsługi klienta z chęcią udzielą odpowiedzi na Twoje pytania pod numerem +48 221010178

‡ Jeżeli Twoje alarmy i odczyty z systemu G6 dotyczące glikemii nie odpowiadają objawom lub oczekiwaniom, skorzystaj z glukometru w celu podjęcia decyzji dotyczących leczenia cukrzycy.

§ Lista kompatybilnych urządzeń jest dostępna na stronie www.Dexcom.com/compatibility.

II Wymagana jest osobna aplikacja Follow.

Produkt dostępny wyłącznie na receptę. Niestosowanie systemu ciągłego monitorowania glikemii Dexcom G6 (G6) i jego części zgodnie z instrukcjami dostarczonymi razem z urządzeniem i dostępnymi na stronie https://www.dexcom.com/safety-information oraz nieodpowiednie uwzględnienie wszystkich zaleceń, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności i pouczeń zawartych w tych instrukcjach może prowadzić do przeoczenia ciężkiej hipoglikemii (niskiego poziomu glukozy) lub hiperglikemii (wysokiego poziomu glukozy) lub do podjęcia decyzji dotyczącej leczenia, która może być szkodliwa dla pacjenta. Jeżeli Twoje alarmy i odczyty z systemu G6 dotyczące glikemii nie odpowiadają objawom, skorzystaj z glukometru w celu podjęcia decyzji dotyczących leczenia cukrzycy. W stosownych przypadkach, w tym w razie zagrożenia zdrowia lub życia, skorzystaj z porady i opieki lekarskiej.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.