FAQ – Dexcom
Proglikemia

oficjalny dystrybutor Dexcom w Polsce

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Dexcom ONE+

Czy Dexcom ONE+ jest refundowany?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. Dexcom ONE+ jest finansowany na podstawie zleceń na wyroby medyczne dla pacjentów wymagających intensywnej insulinoterapii z CT1 i CT3, z nieświadomością hipoglikemii albo z glikogenozą albo hiperinsulinizmem wrodzonym. Zlecenie na czujnik może wystawić lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną
 • Chorób wewnętrznych
 • Diabetologii
 • Endokrynologii
 • Endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • Endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • Endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • Geriatrii
 • Kardiologii
 • Medycyny rodzinnej
 • Pediatrii
 • Perinatologii
 • Położnictwa i ginekologii
Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/2461
Nazwa Czas działania Cena pełnopłatnie Dopłata pacjenta* Dopłata do sztuki z NFZ dla os. <26 r. ż. Dopłata do sztuki z NFZ dla os. >26 r. ż.
One+ Sensor 10 dni 184 zł 30% 55,2 zł
(Kod: R.03.01)
65 zł
(Kod: R.03.02)
One+ Odbiornik do 3 lat 299 zł
G6 Transmiter 3 mies. 350 zł 30% 105 zł
(Kod: R.04.01)
105 zł
(Kod: R.04.02)
G6 Sensor 10 dni 250 zł 30% 75 zł
(Kod: R.03.01)
131 zł
(Kod: R.03.02)
G6 Odbiornik 1 rok 2150 zł

Co oznacza ostrzeżenie o utracie sygnału?

Urządzenie wyświetlające może znajdować się zbyt daleko od sensora lub między sensorem a urządzeniem wyświetlającym może znajdować się bariera, np. ściana lub woda. Ustawienia smartfona, takie jak niektóre opcje oszczędzania baterii, mogą również powodować utratę sygnału.

Sensor Dexcom ONE+ wysyła odczyty stężenia glukozy raz na 5 minut, więc po usunięciu błędu może upłynąć do 5 minut, zanim pojawi się nowa wartość stężenia glukozy.

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby odzyskać sygnał:

–        Upewnij się, że urządzenie wyświetlające i sensor znajdują się od siebie w odległości nieprzekraczającej 6 metrów oraz że nie ma między nimi przeszkód;

–        Jeśli przebywasz w wodzie lub w jej pobliżu, zadbaj o to, by urządzenie wyświetlające znalazło się w odległości mniejszej niż 6 metrów. Poczekaj do 30 minut. Jeśli błąd nie zostanie usunięty, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Dexcom. Do czasu naprawy nie będą wyświetlane ostrzeżenia ani odczyty glikemii. Do podejmowania decyzji terapeutycznych należy używać glukometru. Po wznowieniu odczytów sensora na wykresie trendu mogą zostać wyświetlone pominięte odczyty sensora z okresu do 24 godzin;

–        Położenie się na sensorze lub trzymanie urządzenia wyświetlającego w tylnej kieszeni (gdy ciało znajduje się między sensorem a urządzeniem wyświetlającym) również może powodować utratę sygnału.

W aplikacji Dexcom ONE+:

–        Upewnij się, że aplikacja Dexcom ONE+ jest zawsze otwarta na smartfonie. Aplikacja może działać w tle, ale jeśli ją zamkniesz, nie będziesz już otrzymywać odczytów poziomu glukozy. Otwórz aplikację, klikając na jej ikonkę. Bezpiecznie opuść aplikację za pomocą przycisku Ekran główny; na nowszych iPhone’ach, nieposiadających przycisku Ekran główny, przesuń palcem w górę, aby przejść do ekranu głównego;

–        Smartfon musi być naładowany. Jeśli telefon przejdzie w tryb niskiego zużycia energii, Bluetooth zostanie wyłączony, co spowoduje utratę sygnału;

–        Sprawdź, czy ustawienia smartfona są zgodne z zalecanymi ustawieniami Dexcom ONE+ Android. Ustawienia smartfona są częstą przyczyną utraty sygnału, dlatego należy dokładnie zapoznać się z tym, jakie ustawienia są zalecane;

–        Wyłącz i włącz Bluetooth w ustawieniach smartfona, a następnie odczekaj 10 minut;

–        Uruchom ponownie smartfon. Jeśli te kroki nie przyniosą rezultatu, a ostrzeżenie utraty sygnału będzie wyświetlane przez ponad 30 minut, skontaktuj się z pomocą techniczną Dexcom.

* Kompatybilne smartfony sprzedawane są oddzielnie. Aby wyświetlić listę kompatybilnych smartfonów, odwiedź stronę dexcom.com/compatibility.

Co się stanie, jeśli wprowadzenie sensora spowoduje krwawienie?

Czy w przypadku krwawienia należy wymienić sensor?

 

Usunięcie sensora może nie być konieczne, ale jeśli wystąpi krwawienie i krew pobrudzi plaster, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 

 1. Wyjmij sensor i załóż nowy w innym miejscu. Aby uzyskać wskazówki dotyczące wprowadzania nowego sensora, zapoznaj się z https://www.youtube.com/watch?v=FoZ1M55g4IM
 2. Prześlij zgłoszenie do pomocy technicznej, aby zgłosić problem. https://dexcompolska.pl/wsparcie-techniczne/

Dlaczego wokół sensora pojawia się krew?

Aby przewód sensora mógł dotrzeć do płynu śródtkankowego (gdzie mierzy poziom glukozy), musi przebić się przez warstwę skóry właściwej, w której znajdują się rozproszone naczynia krwionośne. Przebicie naczyń krwionośnych może spowodować krwawienie. Zbyt głębokie wprowadzenie sensora do ciała również może skutkować krwawieniem. Upewnij się, że podczas zakładania sensora nie naciskasz  zbyt mocno na aplikator.

Jeśli uważasz, że konieczna jest interwencja medyczna, zgłoś się do lekarza.

Jak wymienić sensor i rozpocząć jego nową sesję?

Zakończenie sesji sensora

Każda sesja sensora trwa do 10 dni i daje możliwość skorzystania z 12-godzinnej karencji. Karencja daje więcej czasu na wymianę sensora, byś mógł to zrobić w dogodnym dla siebie momencie. Czas karencji, który Ci pozostał, wyświetlany jest na ekranie. Podczas trwania karencji sensor kontynuuje pracę tak, jak podczas sesji sensora.

Otrzymasz ostrzeżenie informujące, że sesja sensora lub karencja wkrótce się skończy.

Możesz nosić sensor do czasu zakończenia karencji lub zakończyć sesję wcześniej.

Aby dowiedzieć się, ile czasu pozostało do końca sesji sensora, przejdź do Profil > Sensor w aplikacji, a w odbiorniku przejdź do Menu > Informacje > Sensor > Informacje o sensorze. Po upływie terminu ważności sensora rozpoczyna się 12-godzinna karencja.

 

Musisz zakończyć sesję sensora lub karencję przed uruchomieniem nowego sensora.

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • automatycznie, gdy zakończy się karencja (otrzymasz ostrzeżenie informujące o tym fakcie),
 • ręcznie, przed upływem karencji.

Automatycznie: zakończenie sesji sensora, gdy skończy się karencja

Wystarczy zakończyć sesję sensora na jednym urządzeniu wyświetlającym. Pod koniec okresu karencji pojawi się powiadomienie Uruchom nowy sensor.

Na koniec karencji pojawi się ostrzeżenie Wymień sensor teraz:

Ręcznie: zakończ działanie sensora przed końcem karencji

Aplikacja

 

Aby wcześniej zakończyć sesję z poziomu aplikacji, przejdź do Połączenia > Sensor.

Wybierz:

 • Wymień sensor: jeśli chcesz natychmiast uruchomić nowy sensor,

lub

 • Zatrzymaj sesję sensora: jeśli chcesz zatrzymać ten sensor bez uruchamiania nowego.

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji.

Odbiornik

 

Aby wcześniej zakończyć sesję z poziomu odbiornika, przejdź do Menu, a następnie do:

 • Wymień sensor: jeśli chcesz natychmiast uruchomić nowy sensor,

lub

 • Zatrzymaj sesję sensora: jeśli chcesz zatrzymać ten sensor bez uruchamiania nowego, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie odbiornika.

 

Usuwanie sensora:

Po zakończeniu sesji sensora odklej plaster tak jak opatrunek. Aby sobie to ułatwić i uniknąć podrażnienia skóry, zastosuj poniższe wskazówki:

Poluzuj krawędź i nasącz plaster olejkiem do ciała, np. oliwką dla niemowląt lub środkiem do usuwania kleju ze skóry (przed użyciem zapoznaj się z instrukcją użytkowania produktu).

Użyj chusteczek do usuwania kleju ze skóry, przecierając nimi skórę w miarę usuwania plastra.

Wypróbuj różne techniki zrywania:

Oderwij plaster powoli, ciągnąc go w tym samym kierunku, w którym rosną włosy.

Rozciągnij poluzowany brzeg i wsuń palce pod plaster, aby oderwać go od skóry.

Czy są ustawienia telefonu iPhone/iOS, których powinienem lub nie powinienem używać z aplikacją Dexcom ONE+?

Oto kilka ustawień dla urządzeń iPhone, zalecanych w celu zapewnienia otrzymywania wszystkich powiadomień z aplikacji Dexcom ONE+ i odczytów sensora. Odwiedź stronę Dexcom.com/compatibility, aby sprawdzić listę urządzeń i systemów operacyjnych zgodnych z aplikacją Dexcom ONE+.

Lokalizacja poszczególnych ustawień może się różnić w zależności od urządzenia i wersji systemu operacyjnego.

Nie używaj tych funkcji telefonu

Te funkcje telefonu mogą uniemożliwić działanie aplikacji. Aplikacja może nie powiadamiać o tych funkcjach telefonu.

 

Czas przed ekranem

Funkcje Czas bez urządzenia (downtime) i Czas przed ekranem mogą tymczasowo wyłączać aplikację. Ustawienie limitów czasowych dla aplikacji Dexcom ONE+ może skutkować brakiem powiadomień lub odczytów sensora oraz wywołać problemy z uruchamianiem aplikacji.

 

Jak wyłączyć Czas przed ekranem?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Kliknij Czas przed ekranem,

3. Wyłącz funkcję Czas bez urządzenia (downtime) lub dodaj aplikację Dexcom ONE+ do listy Zawsze dozwolonych aplikacji

 

Nie przeszkadzać

Tryb Nie przeszkadzać wycisza wszystkie powiadomienia. Aby móc słyszeć powiadomienia, nie używaj trybu Nie przeszkadzać.

 

Jak wyłączyć tryb Nie przeszkadzać?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Kliknij tryb Nie przeszkadzać,

3. Wyłącz go.

 

Tryb niskiego zużycia energii

Tryb niskiego zużycia energii może uniemożliwić działanie aplikacji Dexcom ONE+ w tle (gdy nie jest ona otwarta i wyświetlana na ekranie telefonu). Gdy tryb niskiego zużycia energii jest włączony, powiadomienia mogą pojawiać się z opóźnieniem.

 

Jak wyłączyć tryb niskiego zużycia energii?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Kliknij opcję Bateria,

3. Wyłącz tryb niskiego zużycia energii.

 

Wymagane uprawnienia

Musisz zezwolić na wskazane uprawnienia dla aplikacji, w przeciwnym razie nie będzie ona działać prawidłowo.

 

Powiadomienia

Powiadomienia pozwalają na otrzymywanie odczytów poziomu glikemii z sensora oraz ostrzeżeń na telefon. Zezwól na powiadomienia, aby aplikacja Dexcom ONE+ mogła działać prawidłowo. W systemie iOS 15 lub nowszym nie należy dodawać aplikacji Dexcom ONE+ do  Planowych podsumowań.

Jak włączyć powiadomienia?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Kliknij Dexcom ONE+,

3. Kliknij Powiadomienia,

4. Włącz Powiadomienia.

 

Odświeżanie aplikacji w tle

Funkcja Odświeżanie aplikacji sprawia, że aplikacja Dexcom ONE+ działa w tle (gdy nie jest otwarta i wyświetlana na ekranie telefonu). Jeśli funkcja Odświeżanie aplikacji w tle jest wyłączona, ostrzeżenia i odczyty z sensora mogą przychodzić z opóźnieniem.

 

Jak włączyć odświeżanie aplikacji w tle?

1. Przejdź do ustawień smartfona,

2. Kliknij Ogólne,

3. Kliknij Odświeżanie aplikacji w tle,

4. Włącz Odświeżanie aplikacji w tle dla Dexcom ONE+.

Bluetooth

Aplikacja Dexcom ONE+ wykorzystuje Bluetooth do łączenia się z transmiterem. Aby smartfon mógł informować Cię o ostrzeżeniach i odczytach z sensora, musi mieć włączoną funkcję Bluetooth. Dobrą praktyką jest również usuwanie starych sensorów Dexcom ONE+ i/lub nadajnika Dexcom z listy Bluetooth urządzenia. (Uwaga) Łączenie w Bluetooth dla aktualnie używanego sensora Dexcom ONE+ spowoduje wyświetlenie komunikatu „niepołączony”. Jest to prawidłowy komunikat, ponieważ sensor łączy się tylko raz na 5 minut, aby wysłać odczyt glikemii.

 

Jak usunąć stare sensory z połączeń Bluetooth?

1. Przejdź do Ustawień telefonu > Bluetooth,

2. Znajdź stare sensory na liście urządzeń.

Wskazówki:

·       Bluetooth pokazuje wszystkie sensory jako niepołączone,

·       Wszystkie nazwy sensorów Dexcom ONE+ zaczynają się od DXCM),

3. Kliknij, aby wyświetlić szczegóły połączenia,

4. Kliknij opcję Zapomnij to urządzenie.

 

Aby aplikacja Dexcom ONE+ działała, Bluetooth musi być włączony.

 

Jak włączyć Bluetooth?

1. Przejdź do Ustawień,

2. Kliknij Dexcom ONE+,

3. Włącz Bluetooth.

Czy są ustawienia telefonu z systemem Android/OS, których powinienem lub nie powinienem używać z aplikacją Dexcom ONE+?

Oto kilka ustawień dla urządzeń Android, zalecanych w celu zapewnienia otrzymywania wszystkich powiadomień z aplikacji Dexcom ONE+ i odczytów sensora. Odwiedź stronę Dexcom.com/compatibility, aby sprawdzić listę urządzeń i systemów operacyjnych zgodnych z aplikacją Dexcom ONE+.

 

Lokalizacja poszczególnych ustawień może się różnić w zależności od urządzenia i wersji systemu operacyjnego.

 

Nie używaj tych funkcji telefonu

Te funkcje telefonu mogą uniemożliwić działanie aplikacji. Aplikacja nie potrafi powiadomić Cię o tych funkcjach telefonu.

 

Wstrzymanie aplikacji

W systemie Android 10 i nowszych funkcja Wstrzymania tymczasowo wyłącza aplikację. Użycie funkcji Wstrzymanie z aplikacją Dexcom ONE+ zatrzymuje wszystkie ostrzeżenia i odczyty sensora.

Jak wyjść z trybu wstrzymania aplikacji?

1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji Dexcom ONE+,

2. Kliknij przycisk pauzy, aby edytować Wstrzymanie aplikacji.

 

Tryb skupienia

Gdy tryb skupienia jest włączony, aplikacje zostają wyłączone. Korzystanie z trybu skupienia z aplikacją Dexcom ONE+ uniemożliwi wyświetlanie wszystkich ostrzeżeń i odczytów sensora.

Jak wyłączyć tryb skupienia?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Znajdź opcję Cyfrowa równowaga,

3. Wyłącz tryb skupienia lub potwierdź, że aplikacja Dexcom ONE+ nie znajduje się na liście rozpraszających aplikacji.

 

Tryb oszczędzania baterii

Tryb oszczędzania baterii wyłącza dane w tle. Gdy jest włączony, powiadomienia mogą przychodzić z opóźnieniem.

Jak wyłączyć tryb oszczędzania baterii?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Kliknij opcję Bateria,

3. Wyłącz tryb oszczędzania baterii lub wybierz najwyższą dostępną wydajność baterii.

 

Wymagane uprawnienia

Musisz zezwolić na poniższe uprawnienia dla aplikacji, w przeciwnym razie nie będzie ona działać prawidłowo.

 

Uprawnienia dla urządzeń w pobliżu:

W systemie Android 12 lub nowszym, aby aplikacja Dexcom ONE+ działała, należy zezwolić na dostęp do urządzeń w pobliżu.

To uprawnienie jest wymagane, aby aplikacja mogła uzyskać dostęp do Bluetooth smartfona.

 

Jak włączyć Uprawnienia dla urządzeń w pobliżu?

1. Przejdź do ustawień smartfona,

2. Znajdź Dexcom ONE+ w Aplikacjach,

3. Kliknij Powiadomienie,

4 Włącz Powiadomienie.

 

Powiadomienia

Powiadomienia pozwalają na otrzymywanie odczytów glikemii z sensora i ostrzeżeń na telefon. Zezwalaj na powiadomienia, aby aplikacja Dexcom ONE+ mogła działać prawidłowo.

Jak włączyć powiadomienia?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Znajdź Dexcom ONE+ w Aplikacjach,

3. Kliknij Powiadomienia,

4. Włącz Powiadomienia.

 

Tryb oszczędzania baterii

Tryb oszczędzania baterii zapobiega działaniu aplikacji Dexcom ONE+ w tle (gdy aplikacja nie jest otwarta i wyświetlana na ekranie telefonu). Gdy aplikacja jest włączona, ostrzeżenia mogą przychodzić z opóźnieniem. Wyłącz funkcję Tryb oszczędzania baterii dla aplikacji.

Jak wyłączyć funkcję Tryb oszczędzania baterii?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Znajdź opcję Tryb oszczędzania baterii (na Twoim urządzeniu może nazywać się inaczej),

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w telefonie, aby wyłączyć funkcję Tryb oszczędzania baterii dla Dexcom ONE+.

 

Ograniczenie w tle

Ograniczenie w tle zapobiega działaniu Dexcom ONE+ w tle (gdy aplikacja nie jest otwarta i wyświetlana na ekranie telefonu). Gdy funkcja ta jest włączona dla aplikacji, nie będziesz otrzymywać ostrzeżeń i odczytów glikemii, jeśli aplikacja działa w tle. Wyłącz funkcję Ograniczenie w tle dla aplikacji.

Jak wyłączyć funkcję Ograniczenie w tle?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Znajdź opcję Ograniczenie w tle (na Twoim urządzeniu może nazywać się inaczej).

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w telefonie, aby wyłączyć funkcję Ograniczenia w tle dla Dexcom ONE+.

 

Lokalizacja

Aby móc korzystać z Bluetooth, należy włączyć lokalizację. System Android wymaga, aby aplikacja Dexcom ONE+ przez cały czas zezwalała na lokalizację w celu korzystania z Bluetooth. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz otrzymywać ostrzeżeń ani odczytów glikemii. Dexcom nie wykorzystuje tej funkcji do śledzenia lokalizacji użytkownika.

Jak włączyć zezwolenie na lokalizację?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Potwierdź, że lokalizacja urządzenia jest włączona,

3. Znajdź Dexcom ONE+ w Aplikacjach,

4. Kliknij opcję Zezwolenie na lokalizację,

5. Kliknij opcję Zezwalaj cały czas.

 

Zezwolenie na tryb Nie przeszkadzać

Funkcja Nie przeszkadzać zapewnia otrzymywanie ważnych ostrzeżeń Dexcom ONE+ nawet po ustawieniu smartfona w najbardziej restrykcyjnym trybie. Aby aplikacja działała, należy zezwolić na funkcję Nie przeszkadzać.

Jak włączyć funkcję Nie przeszkadzać?

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji lub przejdź do Ustawień smartfona, znajdź Zezwolenie na funkcję Nie przeszkadzać lub Dostęp do Nie przeszkadzać, wybierz Dexcom ONE+, kliknij Zezwól na funkcję Nie przeszkadzać i kliknij Zezwól.

 

Technologia bezprzewodowa Bluetooth

Aplikacja Dexcom ONE+  wykorzystuje technologię Bluetooth do łączenia się z sensorem. Aby otrzymywać ostrzeżenia i odczyty z sensora, smartfon musi mieć włączoną funkcję Bluetooth. Dobrą praktyką jest również usuwanie starych sensorów Dexcom ONE i/lub nadajnika Dexcom z listy Bluetooth. Uwaga: sensory Dexcom ONE+ łączą się, wysyłają dane i rozłączają co 5 minut. Łączenie z Bluetooth dla aktualnie używanego sensora Dexcom ONE+ będzie pokazywać „brak połączenia” – jest to prawidłowy komunikat.

Jak włączyć Bluetooth?

1. Przejdź do Ustawień smartfona,

2. Znajdź funkcję Bluetooth,

3. Wyłącz ją.

Jak usunąć stary sensor z listy połączeń Bluetooth w smartfonie?

1. Przejdź do Ustawienia telefonu > Bluetooth,

2. Na liście połączonych urządzeń znajdź oznaczenie używanego sensora,

Wskazówka: Wszystkie nazwy sensorów Dexcom ONE+ zaczynają się od DXCM

3. Kliknij Ustawienia, aby wyświetlić szczegółowe informacje o połączeniu,

4. Kliknij opcję Rozłącz.

10-dniowa sesja mojego sensora wkrótce się zakończy, a ja chcę wymienić sensor wcześniej. Czy mogę to zrobić teraz?

Każda sesja sensora trwa do 10 dni i daje możliwość skorzystania z 12-godzinnej karencji. Przed uruchomieniem nowego sensora musisz zakończyć sesję poprzedniego sensora lub karencję. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

–        automatycznie, gdy zakończy się karencja (otrzymasz ostrzeżenie o tym fakcie),

–        ręcznie, przed upływem karencji.

 

Automatycznie: zakończ działanie sensora, gdy skończy się karencja

Na koniec karencji pojawi się ostrzeżenie Wymień sensor teraz.

Wybierz opcję Uruchom nowy sensor i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 

Ręcznie: zakończ działanie sensora przed końcem karencji

Aby zakończyć sesję wcześniej z poziomu aplikacji, przejdź do Profil > Sensor.

Wybierz:

Wymień sensor: jeśli chcesz natychmiast uruchomić nowy sensor,

lub

Zatrzymaj sesję sensora: jeśli chcesz zatrzymać ten sensor bez uruchamiania nowego.

Poczekaj 10 minut

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji.

 

Aby wcześniej zakończyć sesję z poziomu odbiornika, przejdź do Menu.

Przejdź do jednej z tych opcji:

Wymień sensor: jeśli chcesz natychmiast uruchomić nowy sensor,

lub

Zatrzymaj sesję sensora: jeśli chcesz zatrzymać ten sensor bez uruchamiania nowego.

Poczekaj 10 minut.

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji.

Otrzymałem/-am powiadomienie o tymczasowym problemie sensora. Co to oznacza?

Sensor w tej chwili nie jest w stanie mierzyć stężenia glukozy.

Sensor ma tymczasowy problem. Najczęściej występuje on w trakcie pierwszego dnia sesji sensora, ale może się zdarzyć w każdej chwili. Zazwyczaj ustępuje samodzielnie w ciągu 3 godzin.

Nie usuwaj sensora. Do podejmowania decyzji terapeutycznych użyj glukometru.

Sprawdź sensor. Znajdź w aplikacji opcję Pomoc i kliknij w nią, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów.

Jeśli tymczasowy problem z sensorem będzie trwał dłużej niż 3 godziny, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego Dexcom.

Tymczasowy problem sensora może wywołać ostrzeżenie Błąd sensora.

Dlaczego nie słyszę powiadomień z systemu Dexcom ONE+?

Sprawdź sekcję Informacje dotyczące bezpieczeństwa, znajdującą się w Podręczniku użytkownika, w rozdziale Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Zapoznaj się także z poniższą instrukcją:

 • Telefon jest włączony: Upewnij się, że aplikacja, Bluetooth, dźwięk i powiadomienia są włączone, a głośność jest wystarczająca, abyś mógł/-ogła usłyszeć powiadomienia. Aplikacja jest włączona, gdy jest otwarta i/lub działa w tle. Przeciągnięcie w górę po miniaturze aplikacji na ekranie podglądu powoduje jej zamknięcie.

 

 • Ustawienia telefonu:
  • Napraw problemy z ustawieniami telefonu, o których informuje aplikacja;
  • Następujące funkcje telefonu uniemożliwiają działanie ostrzeżeń i aplikacji:
   • w telefonach Apple: Czas przed ekranem i Tryb niskiego zużycia energii,
   • w telefonach z systemem Android: Tryb skupienia, Wstrzymanie aplikacji i Tryb oszczędzania baterii;
  • Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Profil > Bezpieczeństwo Dexcom ONE+ (w iPhonie) lub Profil > Bezpieczeństwo Dexcom ONE+ (w systemie Android).

 

 • System operacyjny telefonu: Automatyczne aktualizacje aplikacji lub systemu operacyjnego urządzenia mogą zmienić ustawienia lub wyłączyć aplikację. Aktualizuj telefon ręcznie, a następnie sprawdzaj poprawność ustawień urządzenia. Przed aktualizacją smartfona lub jego systemu operacyjnego sprawdź niezbędne informacje na stronie dexcom.com/compatibility.
 • Ustawienia ostrzeżeń: Upewnij się, że dla każdego ostrzeżenia używasz dźwięków, które dobrze słyszysz. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do rozdziału Ostrzeżenia w Podręczniku użytkownika.
 • Głośnik telefonu: Aby przetestować głośnik, zapoznaj się z instrukcją obsługi smartfona.
 • Głośnik, Bluetooth, słuchawki itp.: Sprawdź, czy otrzymujesz wszystkie powiadomienia poprzez wybrany przez siebie kanał.

 

Jeśli nie słyszysz ostrzeżeń na odbiorniku Dexcom ONE+, sprawdź, czy:

 • Odbiornik jest włączony: Sprawdź, czy odbiornik jest włączony:
 • Dźwięki ostrzeżeń:
  • Upewnij się, że nie używasz funkcji Tylko wibracja. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do rozdziału Ostrzeżenia;
  • Zmień dźwięki ostrzeżeń na takie, które można łatwo usłyszeć. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do rozdziału Ostrzeżenia.

 

 • Przetestuj głośniki: Regularnie testuj głośniki odbiornika, podłączając go do ładowania i postępując zgodnie z instrukcjami testu głośników wyświetlanymi na ekranie, lub przejdź do Menu > Informacje > Odbiornik > Test głośnika.

Jakie są najlepsze praktyki, aby zminimalizować utratę sygnału w telefonie?

Dlaczego występuje ostrzeżenie utrata sygnału?

Urządzenie wyświetlające może znajdować się zbyt daleko od systemu Dexcom ONE+ lub między sensorem a urządzeniem wyświetlającym znajduje się bariera, na przykład ściana lub woda. Ustawienia smartfona, takie jak niektóre opcje oszczędzania baterii, również mogą powodować utratę sygnału. Urządzenie Dexcom ONE+ wysyła odczyty stężenia glukozy raz na 5 minut, więc po usunięciu błędu wyświetlenie nowej wartości stężenia glukozy może potrwać do 5 minut.

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby przywrócić utracony sygnał:

–        Upewnij się, że urządzenie wyświetlające i system Dexcom ONE+ znajdują się od siebie w odległości nieprzekraczającej 6 metrów i nie ma między nimi przeszkód.

–        Jeśli przebywasz w wodzie lub w jej pobliżu, zadbaj o to, by urządzenie wyświetlające znalazło się w odległości mniejszej niż 6 metrów. Poczekaj do 30 minut. Jeśli błąd nie zostanie usunięty, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Dexcom. Do czasu naprawy nie będą wyświetlane ostrzeżenia ani odczyty z systemu. Do podejmowania decyzji terapeutycznych należy używać glukometru. Po wznowieniu odczytów sensora na wykresie trendu mogą zostać wyświetlone pominięte odczyty sensora z okresu do 24 godzin.

–        Położenie się na urządzeniu CGM lub trzymanie wyświetlacza w tylnej kieszeni (gdy ciało znajduje się między urządzeniem CGM a wyświetlaczem) również może powodować utratę sygnału.

 

W aplikacji Dexcom ONE+:

–        Upewnij się, że aplikacja Dexcom ONE+ jest zawsze otwarta na smartfonie. Aplikacja może działać w tle, ale jeśli ją zamkniesz, nie będziesz już otrzymywać odczytów poziomu glukozy. Otwórz aplikację, klikając na jej ikonkę. Bezpiecznie opuść aplikację za pomocą przycisku Ekran główny; na nowszych iPhone’ach, nieposiadających przycisku Ekran główny, przesuń palcem w górę, aby przejść do ekranu głównego.

–        Smartfon musi być naładowany. Jeśli telefon przejdzie w tryb niskiego zużycia energii, Bluetooth się wyłączy, co spowoduje utratę sygnału.

–        Sprawdź, czy ustawienia smartfona są zgodne z zalecanymi ustawieniami Dexcom ONE+ Android/iPhone. Ustawienia smartfona są częstą przyczyną utraty sygnału, dlatego należy dokładnie zapoznać się z zalecanymi ustawieniami;

–        Wyłącz i włącz Bluetooth w ustawieniach smartfona, a następnie odczekaj 10 minut;

–        Uruchom ponownie smartfon. Jeśli te kroki nie przyniosą rezultatu, a ostrzeżenie utraty sygnału będzie wyświetlane przez ponad 30 minut, skontaktuj się z pomocą techniczną Dexcom.

 

* Aby wyświetlić listę kompatybilnych smartfonów, odwiedź stronę dexcom.com/compatibility.

Co oznacza ostrzeżenie „Połączenie nie powiodło się”?

Wyszukiwanie sensora: Łączenie trwa dłużej, niż oczekiwano.

Jeśli pojawi się takie ostrzeżenie, przejdź do sekcji Pomoc, aby uzyskać więcej informacji.

Łączenie zajmuje zwykle mniej niż 5 minut w przypadku aplikacji i mniej niż 10 minut w przypadku odbiornika. Jeśli trwa to dłużej, skorzystaj z poniższych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów.

– Trzymaj urządzenie wyświetlające blisko siebie:

– Aplikacja: zawsze trzymaj telefon w odległości nie większej niż 6 metrów od urządzenia CGM,

– Odbiornik: w celu połączenia należy trzymać odbiornik w odległości nie większej niż 1 metr od urządzenia CGM;

– Załóż sensor do połączenia: Upewnij się, że sensor jest założony na skórze. Jeśli tak nie jest, zaaplikuj sensor.

– Sprawdzanie kodu połączenia: Sprawdź, czy wprowadzony kod łączenia jest zgodny z kodem łączenia na aplikatorze. Jeśli tak nie jest, edytuj kod połączenia;

– Odsuń się od innych osób noszących system Dexcom: Aby ograniczyć potencjalne zakłócenia, należy pozostawać w odległości większej niż 6 metrów od innych urządzeń CGM do momentu zakończenia połączenia. W przypadku zakłóceń może być konieczne udanie się do innego pomieszczenia, aby znaleźć się wystarczająco daleko od innych osób noszących system CGM;

– Sprawdź urządzenie wyświetlające:

–  Urządzenie CGM można połączyć tylko z jednym odbiornikiem,

–  Urządzenie CGM można połączyć tylko z jednym smartfonem;

– Nie zamykaj aplikacji: Nie zamykaj (nie wyłączaj) aplikacji podczas łączenia.

Co zrobić, jeśli otrzymam powiadomienie o błędzie sensora?

Problem ten może wystąpić w dowolnym momencie podczas sesji sensora. Jeśli pojawi się to ostrzeżenie, przejdź do sekcji Pomoc, aby uzyskać więcej informacji.

 

Odczyty sensora lub ostrzeżenia nie będą wyświetlane do momentu uruchomienia nowego sensora.

1. Usuń sensor;

Wskazówka: odklej plaster od krawędzi

2. Załóż i połącz nowy sensor;

3. Zapoznaj się z sekcją Wybór miejsca wprowadzenia sensora według wieku w dziale Wprowadzenie sensora.

Czym są raporty Dexcom ONE+ w aplikacji i jak z nich korzystać?

Raporty widoczne w urządzeniu wyświetlającym są ważnym elementem systemu CGM. Zapewniają one całościowy obraz kontroli nad cukrzycą, podkreślają wzorce, trendy i statystyki Twoich poziomów glukozy. Pomagają określić wzorce stężeń glukozy oraz ustalić (wspólnie z lekarzem) ich potencjalne przyczyny. Raporty podsumowujące dane dotyczące zmian w poziomie glukozy w czasie zawierają przydatne informacje, takie jak:

– ogólne wyrównanie lub czas w zakresie (Time in Range – TIR),

– średni poziom glukozy w danym okresie.

Zapoznaj się z informacjami zapisanymi w urządzeniu wyświetlającym i skorzystaj z raportów 3-, 7-, 14-, 30- i 90-dniowych, aby zobaczyć, jak poziom glukozy zmienia się w czasie.

 

Aplikacja

Przejdź do zakładki Raporty, aby wybrać raport, z którym chcesz się zapoznać.

 

Średni poziom glukozy: Średnia wartość wszystkich odczytów sensora w wybranym przedziale czasu.

 

GMI: Wskaźnik zarządzania glukozą (ang. Glucose Management Indicator) wylicza się, wykorzystując dane dotyczące średniego poziomu glukozy odczytanego przez sensor. GMI może być wskaźnikiem tego, jak użytkownik radzi sobie z utrzymaniem poziomu glukozy. Wartość GMI najprawdopodobniej będzie różnić się od wartości HbA1c.

Czas w zakresie (Time in Range): Pokazuje procent czasu, w którym poziomy glukozy znajdują się w niskich, docelowych i wysokich zakresach. Poniżej przedstawiono zakresy zalecane na podstawie międzynarodowego konsensusu:

– Zakres docelowy: 70–180 mg/dL,

– Bardzo wysoki: powyżej 250 mg/dL,

– Bardzo niski: poniżej 55 mg/dL.

 

Odbiornik

 

Przejdź do Menu > Raporty, aby wybrać raport, z którym chcesz się zapoznać.

Średni poziom glukozy: Średnia wartość wszystkich odczytów sensora w wybranym przedziale czasu.

 

GMI: wskaźnik zarządzania glukozą (ang. Glucose Management Indicator) wylicza się, wykorzystując dane dotyczące średniego poziomu glukozy odczytanego przez sensor. GMI może być wskaźnikiem tego, jak użytkownik radzi sobie z utrzymaniem poziomu glukozy. Wartość GMI najprawdopodobniej będzie różnić się od wartości HbA1c.

Czas w zakresie (Time in Range): Pokazuje procent czasu, w którym poziomy glukozy znajdują się w niskich, docelowych i wysokich zakresach. Poniżej przedstawiono zakresy zalecane na podstawie międzynarodowego konsensusu:

– Zakres docelowy: 70–180 mg/dL,

– Bardzo wysoki: powyżej 250 mg/dL,

– Bardzo niski: Poniżej 55 mg/dL.

Raporty te są aktualizowane co godzinę.

Co oznacza ostrzeżenie „Kalibracja niewykorzystana”?

Ostrzeżenie „Kalibracja niewykorzystana” oznacza, że sensor nie mógł użyć wprowadzonej kalibracji.

Jeśli zobaczysz ten komunikat, odczekaj chwilę; następnie – po około godzinie – spróbuj ponownie skalibrować urządzenie za pomocą nowego pomiaru z użyciem glukometru. Aby uzyskać dokładną wartość z glukometru, wykonaj następujące kroki:

1.               Umyj ręce wodą z mydłem,

2.               Wysusz ręce,

3.               Nakłuj palec.

Co oznacza ostrzeżenie Bluetooth jest wyłączony?

Komunikat Bluetooth jest wyłączony oznacza, że funkcja ta nie jest uruchomiona. Bluetooth musi być włączony, aby można było uzyskiwać informacje o poziomie glukozy na swoim smartfonie*. Informacje na temat włączania funkcji Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.

*Kompatybilne smartfony sprzedawane są oddzielnie. Aby wyświetlić listę kompatybilnych smartfonów, odwiedź stronę http://dexcom.com/compatibility.

Jak udostępniać dane dotyczące poziomu glukozy w aplikacji Apple Zdrowie?

Aplikacja Dexcom ONE+ umożliwia dodawanie dodatkowych funkcji i usług ułatwiających zarządzanie cukrzycą.

 

Aplikacja Apple Zdrowie łączy dane zdrowotne pochodzące ze smartfona, smartwatcha i aplikacji zewnętrznych, w tym Dexcom ONE+. Aktywuj aplikację Zdrowie firmy Apple, a Dexcom ONE+ będzie wysyłać do niej dane z 3-godzinnym opóźnieniem.

Czym jest odbiornik Dexcom ONE+?

Odbiornik Dexcom ONE+ to opcjonalne urządzenie wyświetlające, które wyświetla na ekranie odczyty poziomu glukozy i trendy. Może również ostrzegać o zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomie glukozy. Należy rozważyć użycie odbiornika jako urządzenia wyświetlającego, jeśli:

 

• Nie masz kompatybilnego smartfona

 

• Preferujesz dedykowane urządzenia do monitorowania poziomu glukozy;

 

• Chcesz używać zarówno smartfona, jak i odbiornika, trzymając odbiornik przy sobie, aby otrzymywać ostrzeżenia dotyczące glukozy, gdy nie chcesz, aby przeszkadzały Ci połączenia lub inne wiadomości na smartfonie.

Jak skonfigurować odbiornik?

Aby skonfigurować odbiornik, zapoznaj się z sekcją Konfiguracja odbiornika w instrukcji Dexcom ONE+ Pierwsze kroki. Więcej na temat korzystania z odbiornika po skonfigurowaniu systemu można dowiedzieć się w Podręczniku użytkownika Dexcom ONE+.

Jaka jest żywotność baterii odbiornika Dexcom ONE+?

Żywotność baterii wynosi około 7 dni przy pełnym naładowaniu, a jej pełne naładowanie zajmuje około 3 godzin.

Czy odbiornik Dexcom ONE+ jest wodoodporny?

Nie, odbiornik Dexcom ONE+ nie jest wodoodporny. Zawsze miej pewność, że odbiornik jest suchy.

Ile pamięci ma odbiornik Dexcom ONE+?

Odbiornik Dexcom ONE+ może przechowywać dane ze 180 dni. Zalecamy przesyłanie danych z odbiornika na konto Clarity co najmniej raz na 3 miesiące, aby upewnić się, że wszystkie dane zostały zapisane.

Jak mogę udostępniać dane z odbiornika Dexcom ONE+ pracownikom ochrony zdrowia z mojej placówki medycznej?

Prześlij dane dotyczące glikemii z odbiornika Dexcom ONE+ na konto Clarity. Jeśli nie masz konta Clarity, utwórz je, rejestrując się na stronie clarity.dexcom.eu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, zainstaluj oprogramowanie Dexcom Clarity Uploader. Następnie podłącz odbiornik do komputera, aby przesłać dane automatycznie. Aby móc przesyłać pliki w przyszłości, wystarczy podłączyć odbiornik do komputera.

 

Placówka medyczna powinna dostarczyć Ci kod udostępniania, który umożliwi Ci rozpoczęcie przekazywania danych. Postępuj zgodnie z instrukcjami i zezwól placówce medycznej na dostęp do Twoich danych. Przed każdą wizytą zalecamy wcześniejsze przesłanie danych z odbiornika. Jeśli dane nie zostały przesłane przed wizytą, można to zrobić w placówce lub pokazać odbiornik lekarzowi.

Czy jest jakaś różnica między aplikacją Dexcom ONE+ a odbiornikiem Dexcom ONE+?

Odbiornik Dexcom ONE+ jest dedykowanym urządzeniem medycznym, aplikacja nim nie jest. Zarówno odbiornik, jak i aplikacja zapewniają:

• Bieżące informacje o poziomie glukozy,

• Dostęp do raportów dotyczących glikemii poprzez aplikację Clarity,

• Spersonalizowane ostrzeżenia dotyczące poziomu glukozy.

Czym jest opcjonalna kalibracja?

Kalibracja urządzenia Dexcom ONE+ jest opcjonalna. Dexcom ONE+ został zaprojektowany tak, aby jego kalibrowanie nie było konieczne. Jeśli chcesz przeprowadzić kalibrację, możesz zarejestrować ją  jako zdarzenie w aplikacji Dexcom na smartfonie.

Kalibracji nie należy przeprowadzać w poniższych sytuacjach:

 • Na sensor wywierany jest nacisk: Nie kalibruj, jeśli odczyt sensora wydaje się niedokładny z powodu nacisku. Sensor powinien samoczynnie odzyskać sprawność po zmniejszeniu nacisku;
 • Niestabilny poziom glukozy: Kalibracja jest najbardziej miarodajna, gdy poziom glukozy jest stabilny. Poczekaj z kalibracją, jeśli poziom glukozy gwałtownie się zmienia (np. po posiłku lub w trakcie ćwiczeń).

Podczas kalibracji należy upewnić się, że:

 • Ręce są czyste; jeśli nie, umyj je wodą z mydłem i osusz,
 • Wprowadziłeś wynik w ciągu 5 minut od nakłucia palca.

Aby skalibrować Dexcom ONE+ za pomocą glukometru (opcjonalnie):

 • W aplikacji przejdź do opcji Połączenia > Sensor > Kalibracja,
 • W aplikacji wybierz znak plus (+) w zakładce Glukoza lub Historia.

Podczas kalibracji Dexcom ONE+ za pomocą glukometru pamiętaj o następujących aspektach:

 • Kalibracji dokonaj tylko w jednym urządzeniu wyświetlającym, nawet jeśli korzystasz zarówno z aplikacji, jak i odbiornika. Sensor przesyła pomiędzy nimi informację o kalibracji;
 • Wykonaj kalibrację, wykorzystując wyniki pomiaru glukometrem tylko dla wartości w zakresie 40–400 mg/dL;
 • Jeśli otrzymasz ostrzeżenie Kalibracja niewykorzystana, wykonaj kolejny pomiar krwi z palca i skalibruj ponownie.

Aby określić, co należy zrobić, konieczne jest obserwowanie odczytów Dexcom ONE+ przez kilka godzin. Jeśli odczyty są zawsze wyższe (lub zawsze niższe) niż wartości glukometru i zawsze przekraczają 30% różnicy, należy przesłać zgłoszenie do pomocy technicznej lub skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu uzyskania dalszej pomocy.

Ważne jest, aby ufać swojemu ciału i objawom. Jeśli Twoje samopoczucie nie odpowiada odczytom z Dexcom ONE+ lub jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zawsze wykonaj pomiar stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru.

Co należy zrobić, jeśli odczyt z sensora i wartość stężenia glukozy uzyskana glukometrem nie są zgodne?

DEXCOM ONE+ SYSTEM CIĄGŁEGO MONITOROWANIA POZIOMU GLUKOZY – ODCZYT I WARTOŚĆ GLIKEMII UZYSKANA ZA POMOCĄ GLUKOMETRU

Niezależnie od tego, czy jesteś nowym, czy doświadczonym użytkownikiem systemu Dexcom, przed użyciem Dexcom ONE+ zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi produktu. Do podejmowania decyzji terapeutycznych używaj glukometru, dopóki nie poznasz, jak działa system Dexcom. Twój glukometr podaje jedną wartość. Jeśli wykonasz test drugi raz (przy użyciu tego samego glukometru albo innego – nie ma to znaczenia), poda on wartość różniącą się pierwszej. Wartość wskazana przez Dexcom ONE+ będzie jeszcze inna. Co zrobić z tymi wszystkimi liczbami?

Badanie poziomu glukozy

Badanie poziomu glukozy we krwi wykonane przez pracownika ochrony zdrowia jest uważane za dokładniejsze niż jakiekolwiek badanie przeprowadzone w domu. By zmierzyć dokładność glukometru i Dexcom ONE+ w badaniach klinicznych porównuje się je z testem diagnostycznym z krwi włośniczkowej, nie są porównywane między sobą. Ponadto należy pamiętać, że systemy CGM mierzą poziom glukozy z płynu śródtkankowego, który nieznacznie odbiega od aktualnego poziomu glukozy we krwi z przyczyn fizjologicznych. Z tego powodu odczyt Dexcom ONE+ i wartość uzyskana glukometrem prawdopodobnie nie będą dokładnie takie same, ale powinny być zbliżone. Różnica między odczytami stężenia glukozy we krwi uzyskanymi za pomocą glukometru a odczytami systemu  CGM Dexcom wynosząca do 20 mg/dL dla odczytów niższych niż 70 mg/dL i do 20% dla odczytów wyższych niż 70 mg/dL mieści się w akceptowalnym zakresie, który jest przyjętym standardem. Należy pamiętać, że opóźnienie (lag time) jest największe w ekstremalnych warunkach, takich jak ćwiczenia. Strzałka trendu zapewnia przydatne narzędzie do oszacowania, dokąd zmierzają odczyty i jak szybko będą się zmieniać. W przypadku sensorów z opcjonalną kalibracją zalecamy jej rozważenie, gdy różnice wynoszą 20–30%, a gdy przekraczają 30%, przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych należy bezwzględnie korzystać z glukometru.

Zasada 30/30%

Aby skorzystać z zasady 30/30%, wykonaj następujące kroki, wspomagając się poniższą tabelą:

1.         W pierwszej kolumnie znajdź wartość glukometru najbardziej zbliżoną do Twojej;

2.         W tym wierszu sprawdź, czy odczyt CGM mieści się w zakresie w drugiej kolumnie;

–        Jeśli się mieści, wykorzystaj wynik, który najlepiej obrazuje Twoje objawy, niezależnie od tego, czy pochodzi on z systemu Dexcom ONE+, czy z glukometru;

–        Jeśli się nie mieści, nie należy opierać się na wyniku pomiaru z systemu Dexcom ONE+. Zamiast tego użyj wartości uzyskanej glukometrem.

Na przykład:

–        Jeśli wartość glikemii z glukometru wynosi 140 mg/dL, a odczyt CGM – 120 mg/dL, do podejmowania decyzji terapeutycznych wykorzystaj pomiar wykonany glukometrem LUB systemem Dexcom ONE+;

–        Jeśli wartość glikemii z glukometru wynosi 140 mg/dL, a odczyt CGM – 100 mg/dL, skalibruj system Dexcom ONE+, decyzję terapeutyczną podejmij na podstawie odczytów glukometru, a jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną Dexcom.

Ta tabela przedstawia odczyty CGM, które mieszczą się w zakresie ±30% wartości uzyskanej glukometrem dla wartości ≥70 mg/dl oraz w zakresie ±30 mg/dl

dla wartości <70 mg/dl.

Dobre praktyki dotyczące pobierania próbki krwi z palca

Podczas korzystania z glukometru należy upewnić się, że:

–           Twoje paski testowe są przechowywane zgodnie z zaleceniami i nie upłynął termin ich ważności;

–           Twoje dłonie są czyste – dokładnie umyj ręce wodą z mydłem (nie żelem do rąk!) i osusz je, a następnie przeprowadź test.

Zdarzają się sytuacje, w których liczby przez chwilę się nie zgadzają, ale z czasem mogą się do siebie zbliżyć. Na przykład:

•          Pierwszy dzień działania sensora. W przypadku nowo wprowadzonych sensorów różnice między wartością glikemii uzyskaną z glukometru a odczytem z systemu Dexcom ONE+ mogą być większe. Zwykle wyniki powinny zbliżyć się do siebie w ciągu pierwszych 24 godzin pracy sensora.

 

•          Szybko zmieniający się poziom glukozy we krwi. Gdy poziom glukozy zmienia się gwałtownie, trudniej jest porównać liczby. Glukometr i system Dexcom ONE+ mierzą poziom glukozy z różnych źródeł (krwi i płynu śródtkankowego), a poziom glukozy we krwi zmienia się nieco wcześniej niż poziom glukozy w płynie śródtkankowym. Wyniki powinny być do siebie zbliżone, gdy poziom glukozy ustabilizuje się.

 

•          Nacisk wywierany na sensor. Gdy coś naciska na sensor, może to wpływać na odczyty z systemu Dexcom ONE+. Po zmniejszeniu nacisku poziom glikemii z systemu Dexcom i z glukometru powinien być porównywalny.

Kalibracja

Kalibracja urządzenia Dexcom ONE+ jest opcjonalna i ma ona na celu przybliżenie odczytów z CGM do wartości z glukometru. W poniższych sytuacjach nie należy przeprowadzać kalibracji:

–           Na CGM wywierany jest nacisk: Nie kalibruj, jeśli odczyt CGM wydaje się niedokładny z powodu nacisku na sensor. Urządzenie CGM powinno samoczynnie powrócić do normalnego działania po zmniejszeniu nacisku.

–           Niestabilny poziom glukozy: Kalibracja jest najbardziej miarodajna, gdy poziom glukozy jest stabilny.  Należy poczekać z kalibracją, jeśli poziom glukozy gwałtownie się zmienia.

Podczas kalibracji należy upewnić się, że:

–        Ręce są czyste; jeśli nie, umyj je wodą z mydłem i osusz,

–        Wprowadziłeś wynik w ciągu 5 minut od nakłucia palca.

Aby skalibrować Dexcom ONE+ za pomocą glukometru (opcjonalnie):

–        W aplikacji przejdź do opcji Profil > Sensor > Kalibracja,

–        W odbiorniku przejdź do opcji Menu > Kalibruj sensor.

Podczas kalibracji Dexcom ONE+ za pomocą glukometru pamiętaj o następujących zasadach:

–        Kalibracji dokonaj tylko w jednym urządzeniu wyświetlającym, nawet jeśli korzystasz zarówno z aplikacji, jak i odbiornika. Sensor przesyła pomiędzy nimi informację o kalibracji;

–        Wykonaj kalibrację, wykorzystując wyniki pomiaru glukometrem tylko dla wartości w zakresie 40–400 mg/dL;

–        Jeśli otrzymasz ostrzeżenie Kalibracja niewykorzystana, wykonaj kolejny pomiar krwi z palca i skalibruj ponownie.

Aby określić, co należy zrobić, konieczne jest obserwowanie odczytów Dexcom ONE+ przez kilka godzin. Jeśli odczyty są zawsze wyższe (lub zawsze niższe) niż wartości glukometru i zawsze przekraczają 30% różnicy, należy przesłać zgłoszenie do pomocy technicznej lub skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu uzyskania dalszej pomocy.

Ważne jest, aby ufać swojemu ciału i objawom. Jeśli Twoje samopoczucie nie odpowiada odczytom z Dexcom ONE+ lub jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zawsze wykonaj pomiar stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru.

Czy mogę wyświetlić dane z systemu Dexcom ONE+ na zegarku Apple Watch?

Tak, informacje z CGM można odczytywać z urządzenia umieszczonego na nadgarstku! Aplikacja Dexcom ONE+ współpracuje z Apple Watch i może być używana do dyskretnego przeglądania odczytów poziomu glukozy, strzałek i wykresu trendu. Użyj Digital Crown, aby przewijać widok wykresu trendu pomiędzy 1, 3 lub 6 godzinami danych.

Możesz także wyświetlić swój wynik i strzałkę jako komplikację na tarczy zegarka. Możesz wybierać spośród czterech stylów w zależności od preferowanej tarczy zegarka.

Aby skonfigurować aplikację Dexcom ONE+ na zegarku Apple Watch, należy użyć aplikacji Watch znajdującej się na kompatybilnym iPhonie. Aby dodać komplikacje, użyj aplikacji Watch i wybierz tarczę zegarka oraz styl. Jeśli chcesz, aby kolor komplikacji Dexcom odzwierciedlał poziom glukozy, dla tarczy zegarka wybierz opcję wielokolorową.

Więcej informacji na temat konfigurowania aplikacji na zegarku można znaleźć w instrukcji obsługi zegarka Apple Watch.

Apple Watch po wybudzeniu synchronizuje się z bieżącymi danymi CGM z kompatybilnego iPhone’a. Zanim aplikacja lub komplikacja zegarka wyświetli aktualne informacje, może wystąpić krótkie opóźnienie. Umieść aplikację Dexcom ONE+ w Docku i włącz odświeżanie w tle, aby uzyskać najlepszą wydajność.

Zegarek Apple Watch będzie komunikował się wyłącznie z kompatybilnym iPhone’em, a nie z urządzeniem Dexcom CGM. Nie będziesz otrzymywać ostrzeżeń, alarmów i innych powiadomień na zegarku, jeśli nie będzie on połączony z kompatybilnym iPhone’em. Na przykład: jeśli masz włączony zegarek i wychodzisz z domu, ale nie weźmiesz ze sobą iPhone’a, nie będziesz otrzymywać żadnych aktualizacji CGM.

Jak zapisywać zdarzenia?

Aplikacja i odbiornik  Dexcom ONE+ umożliwiają zapisywanie zdarzeń – jest to świetny sposób na rejestrowanie wstrzyknięć insuliny, spożywania węglowodanów, wykonywania ćwiczeń oraz innych zdarzeń związanych ze zdrowiem. Wystarczy kliknąć ikonę Zdarzenia i dodać informacje. Wpisy te pomogą Ci lepiej śledzić swoje działania i trendy oraz prowadzić jeszcze bardziej dokładne rozmowy z lekarzem.

Czy zapisane zdarzenia będą widoczne w moim raporcie Clarity?

Każde zdarzenie wprowadzone do urządzenia wyświetlającego pojawi się na wykresach raportów Dexcom Clarity po przesłaniu danych z aplikacji Dexcom ONE+ lub przesłaniu z odbiornika do Clarity. Na przykład: jeśli informacja o aktywności fizycznej zostanie wprowadzona 5 czerwca o godzinie 17.00, pojawi się ona na wszystkich wykresach obejmujących 5 czerwca po aktualizacji danych z chmury (około 3 godz. po wprowadzeniu zdarzenia) lub po przesłaniu danych z odbiornika dla tego okresu.

Używam aplikacji Dexcom ONE. Jak przełączyć się na aplikację Dexcom ONE+?

System Dexcom ONE+ posiada własną, unikatową aplikację, którą należy zainstalować. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1.         Zatrzymaj bieżącą sesję czujnika Dexcom ONE (lub poczekaj, aż się skończy).

2.         Usuń sensor i nadajnik

3.         Usuń aplikację Dexcom ONE z telefonu i uruchom go ponownie.

4.         Wyszukaj aplikację Dexcom ONE+ w aplikacji lub Sklepie Play i zainstaluj ją.

5.         Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować aplikację i uruchomić nowy czujnik Dexcom ONE+.

Czym jest Dexcom Follow?

Aplikacja Dexcom Follow pozwala na zdalne monitorowanie poziomu glukozy innego użytkownika Dexcom CGM. Po zaakceptowaniu zaproszenia przez osobę udostępniającą obserwujący może zobaczyć:

•          Odczyt poziomu glukozy u osoby udostępniającej;

•          Strzałkę trendu osoby udostępniającej, pokazującą prędkość i kierunek wzrostu lub spadku poziomu glukozy;

•          Powiadomienia o zmianach poziomu glukozy, takich jak niski lub wysoki poziom.

Smartfony zarówno osoby udostępniającej, jak i obserwującej muszą mieć mobilne połączenie danych lub Wi-Fi. Lista smartfonów kompatybilnych z aplikacją Dexcom ONE+ znajduje się na stronie dexcom.com/compatibility.

Podczas korzystania z Share lub Follow należy pamiętać o następujących aspektach:

• Aby udostępniać informacje o poziomie glukozy i ostrzeżenia swoim obserwatorom, musisz mieć otwartą aplikację Dexcom ONE+;

• Bateria urządzenia wyświetlającego zawsze musi być naładowana;

• Internet:

o          Podłącz smartfon do Internetu,

o          Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony;

• Sprawdź, czy operatorzy telefonii komórkowej obsługują transmisję głosu i danych w tym samym czasie. Jeśli transmisja głosu i danych nie odbywa się jednocześnie, Share nie będzie wysyłać danych podczas połączeń telefonicznych. Po zakończeniu rozmowy telefonicznej Share uzupełni wszelkie brakujące informacje dotyczące poziomu glukozy.

Share i Follow nie będą działać, jeśli smartfony, na których są zainstalowane, nie działają prawidłowo. Informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.

Jak skonfigurować udostępnianie i zapraszanie obserwujących?

Aby skonfigurować Share, dotknij ikony Share na ekranie głównym aplikacji. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po skonfigurowaniu możesz zaprosić kogoś do obserwowania, dotykając opcji Zaproś obserwujących. Ty wybierasz na ekranie ustawień, co obserwujący mogą zobaczyć na swoich ekranach, oni z kolei mogą sami dostosowywać ustawienia w aplikacji Follow.

Gdy wybrane ustawienia obserwujących spełniają Twoje potrzeby, kliknij Dalej, a następnie Wyślij zaproszenie. Funkcja Share wysyła do obserwującego e-mail z zaproszeniem. Następnie:

·       Osoba obserwująca otrzymuje i otwiera e-mail z zaproszeniem na urządzeniu inteligentnym, którego używa do obserwowania użytkownika;

·       Osoba obserwująca instaluje i konfiguruje aplikację Follow na swoim smartfonie – e-mail zawiera link do pobrania aplikacji (można ją też pobrać ze sklepu z aplikacjami).

Teraz osoba obserwująca widzi dane z systemu Dexcom ONE+!

Jak mogę sprawdzić status moich obserwujących?

Lista obserwujących dostępna jest w statusie obserwujących i umożliwia zapraszanie nowych osób. Poniżej znajdują się statusy i ich znaczenie:

Co widzą moi obserwujący?


Aby wyświetlić odczyty z ostatnich 24 godzin osoby udostępniającej dane, obróć smartfon na bok (widok poziomy). Dotknij wykresu i przytrzymaj go, aby wyświetlić szczegóły.

Ile osób udostępniających swoje dane mogę obserwować?

Za pomocą aplikacji Follow możesz obserwować do dziesięciu (10) osób udostępniających swoje dane dotyczące glikemii.

W jaki sposób mogę zapoznać się z odczytem glikemii z ostatnich 24 godzin osoby udostępniającej swoje dane?

W celu zapoznania się z odczytami osoby udostępniającej dotyczącymi poziomu glukozy z ostatnich 24 godzin:

·       Wszyscy użytkownicy aplikacji Follow mogą wybrać  zakładkę 24 godziny na ekranie udostępniającego ;

·       Użytkownicy aplikacji w wersji 4.0 i nowszych mogą również obrócić smartfon na bok (widok poziomy), aby zobaczyć bardziej szczegółowe dane. Kliknij na wykres, aby uzyskać więcej informacji. Smartfon musi mieć włączoną funkcję obracania ekranu.

Czy będę otrzymywać powiadomienia, jeśli zamknę aplikację Follow?

Tak, powiadomienia z aplikacji Follow są wyświetlane również po zamknięciu aplikacji.

Czy mogę dostosowywać ustawienia powiadomień do swoich potrzeb?

Tak, osoby obserwujące mogą dostosować powiadomienia do swoich potrzeb. Mogą na przykład zmienić swoje ustawienia tak, aby otrzymywać informację, gdy poziom Twojej glikemii spadnie poniżej 70 mg/dL na dłużej niż 30 minut. Mogą również zmienić je tak, aby otrzymywać powiadomienia co 2 godziny, jeśli poziom glikemii będzie utrzymywać się poniżej 70 mg/dL.

Obserwujący będzie widział, że wyłączyłeś udostępnianie (Share), usunąłeś go z listy obserwujących lub gdy udostępnianie zostało wstrzymane z jakiegokolwiek innego powodu. Obserwujący może dotknąć niebieskiej ikony Pomoc znajdującej się obok danych udostępniającego, aby uzyskać więcej informacji o jego statusie.

Jeśli udostępniający nie otrzymuje odczytów glukozy z sensora, aplikacja Follow pokazuje jego status jako Aktywny – Brak danych. Obserwujący powinien poprosić osobę udostępniającą o sprawdzenie swojego CGM.

Zdarzają się sytuacje, w których informacje z funkcji Share mogą nie być zsynchronizowane z informacjami z aplikacji Dexcom ONE+. W zarządzaniu cukrzycą zawsze polegaj na aplikacji Dexcom ONE+, a nie na danych, które otrzymali obserwujący.

Jakie są zalecane ustawienia iPhone’a dla aplikacji Follow?

Ustawienia telefonu mogą uniemożliwiać działanie aplikacji Dexcom Follow. Dowiedz się więcej o ustawieniach, które pozwolą aplikacji działać zgodnie z oczekiwaniami.

Czas przed ekranem

Funkcje Czas bez urządzenia i Czas przed ekranem mogą tymczasowo wyłączać aplikację. Ustawienie limitów czasowych dla aplikacji Dexcom Follow może skutkować brakiem powiadomień lub odczytów sensora oraz wywołać problemy z uruchamianiem aplikacji.

1.     Przejdź do Ustawień telefonu;

2.     Kliknij funkcję Czas przed ekranem.

3.     Wyłącz funkcję Czas bez urządzenia lub dodaj aplikację Dexcom Follow do listy Zawsze dozwolonych aplikacji.

 

Tryb Nie przeszkadzać

Tryb Nie przeszkadzać wycisza wszystkie powiadomienia. Aby móc słyszeć powiadomienia, nie używaj trybu Nie przeszkadzać.

 

Jak wyłączyć tryb Nie przeszkadzać?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Kliknij tryb Nie przeszkadzać,

3. Wyłącz go.

 

Tryb niskiego zużycia energii

Tryb niskiego zużycia energii może uniemożliwić działanie aplikacji Dexcom Follow w tle (gdy nie jest ona otwarta i wyświetlana na ekranie telefonu). Gdy tryb niskiego zużycia energii jest włączony, powiadomienia mogą pojawiać się z opóźnieniem.

 

Jak wyłączyć tryb niskiego zużycia energii?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Kliknij opcję Bateria,

3. Wyłącz tryb niskiego zużycia energii.

 

Powiadomienia

Powiadomienia pozwalają na otrzymywanie komunikatów na telefonie. Zezwalaj na powiadomienia, aby aplikacja Dexcom Follow mogła działać prawidłowo.

Jak włączyć powiadomienia?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Znajdź Dexcom Follow w Aplikacjach,

3. Kliknij Powiadomienia,

4. Włącz Powiadomienia.

 

Połączenie internetowe (Wi-Fi lub komórkowa transmisja danych)

Aby móc zobaczyć w aplikacji Dexcom Follow odczyty glikemii osób udostępniających i otrzymywać powiadomienia, należy połączyć się z Internetem. Jeśli w miejscu, w którym się znajdujesz, nie ma dostępnych sieci Wi-Fi, włącz opcję Dane komórkowe/mobilne, aby połączyć się z Internetem. Jeśli rozłączysz się zarówno z Wi-Fi, jak i komórkową transmisją danych, nie zobaczysz żadnych odczytów ani nie otrzymasz powiadomień.

Jeśli telefon lub operator komórkowy nie obsługuje jednocześnie połączeń głosowych i transmisji danych (VoLTE), może dojść do rozłączenia z Internetem i opóźnienia powiadomień przychodzących z systemu Dexcom podczas prowadzenia połączeń telefonicznych.

Jak włączyć Wi-Fi lub dane mobilne?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Włącz Wi-Fi lub sieć komórkową,

3. Jeśli VoLTE jest obsługiwane, włącz VoLTE w opcjach danych mobilnych.

Lokalizacja poszczególnych ustawień może się różnić w zależności od wersji systemu iOS. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia inteligentnego. Nie masz pewności, z której wersji iOS korzystasz? Znajdź wersję iOS swojego urządzenia w sekcji Informacje w Ustawieniach telefonu.

Jakie są zalecane ustawienia dla telefonu z systemem Android dla aplikacji Follow?

Ustawienia telefonu mogą uniemożliwiać działanie aplikacji Follow. Dowiedz się więcej o ustawieniach, które pozwolą aplikacji działać zgodnie z oczekiwaniami.

Wstrzymanie aplikacji

W systemie Android 10 i nowszych funkcja Wstrzymanie tymczasowo wyłącza aplikacje. Użycie funkcji Wstrzymanie z aplikacją Follow zatrzymuje wszystkie powiadomienia.

Jak wyjść z trybu wstrzymania aplikacji?

1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji Follow;

2. Kliknij przycisk pauzy, aby edytować Wstrzymanie aplikacji.

Tryb skupienia

Gdy tryb skupienia jest włączony, aplikacje zostają wyłączone. Korzystanie z trybu skupienia z aplikacją Follow uniemożliwi wyświetlanie wszystkich ostrzeżeń i odczytów sensora.

Jak wyłączyć tryb skupienia?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Znajdź opcję Cyfrowa równowaga,

3. Wyłącz tryb skupienia lub potwierdź, że aplikacja Follow nie znajduje się na liście aplikacji rozpraszających uwagę.

 

Tryb oszczędzania baterii

Tryb oszczędzania baterii wyłącza dane w tle. Gdy jest włączony, powiadomienia mogą przychodzić z opóźnieniem.

Jak wyłączyć tryb oszczędzania baterii?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Kliknij opcję Bateria,

3. Wyłącz tryb oszczędzania baterii lub wybierz najwyższą dostępną wydajność baterii.

 

Nie przeszkadzać

Tryb Nie przeszkadzać wycisza wszystkie powiadomienia. Aby móc słyszeć powiadomienia, nie używaj trybu Nie przeszkadzać.

 

Jak wyłączyć tryb Nie przeszkadzać?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Kliknij tryb Nie przeszkadzać,

3. Wyłącz go.

 

Powiadomienia

Powiadomienia pozwalają na otrzymywanie komunikatów na telefonie. Zezwalaj na powiadomienia, aby aplikacja Dexcom Follow mogła działać prawidłowo.

Jak włączyć powiadomienia?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Znajdź Dexcom Follow w Aplikacjach,

3. Kliknij Powiadomienia,

4. Włącz Powiadomienia.

Połączenie internetowe (Wi-Fi lub komórkowa transmisja danych)

Aby móc zobaczyć w aplikacji Follow odczyty glikemii osób udostępniających i otrzymywać powiadomienia, należy połączyć się z Internetem. Jeśli w miejscu, w którym się znajdujesz, nie ma dostępnych sieci Wi-Fi, włącz opcję Dane komórkowe/mobilne, aby połączyć się z Internetem. Jeśli rozłączysz się zarówno z Wi-Fi, jak i komórkową transmisją danych, nie zobaczysz żadnych odczytów ani nie otrzymasz powiadomień.

Jeśli telefon lub operator komórkowy nie obsługuje jednocześnie połączeń głosowych i transmisji danych (VoLTE), może dojść do rozłączenia z Internetem i opóźnienia powiadomień przychodzących z systemu Dexcom podczas prowadzenia połączeń telefonicznych.

Jak włączyć Wi-Fi lub dane mobilne?

1. Przejdź do Ustawień telefonu,

2. Włącz Wi-Fi lub sieć komórkową,

3. Jeśli VoLTE jest obsługiwane, włącz VoLTE w opcjach danych mobilnych.

Lokalizacja poszczególnych ustawień może się różnić w zależności od wersji systemu Android. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia inteligentnego. Nie masz pewności, z której wersji systemu korzystasz? Znajdź informację o wersji swojego urządzenia w sekcji Informacje w Ustawieniach telefonu.

Co mam zrobić, jeśli aplikacja Follow informuje mnie, że powiadomienia są wyłączone?

Zezwól na powiadomienia od aplikacji Follow w ustawieniach smartfona:

1. Przejdź do ustawień smartfona;

2. Przejdź do Ustawień;

3. Znajdź aplikację Follow na liście aplikacji i włącz powiadomienia.

Nie przegap Powiadomień. Zezwalaj na wyświetlanie powiadomień, kiedy ekran telefonu jest zablokowany. Ustaw dźwięk na wysoki.

Jakie są korzyści ze stosowania ciągłego monitorowania poziomu glukozy (CGM)?

System ciągłego monitorowania poziomu glukozy (CGM) śledzi poziom glukozy przez cały dzień. Opcjonalne ostrzeżenia informują o zbyt wysokich lub zbyt niskich odczytach sensora.

System CGM Dexcom pobiera odczyty z sensora co 5 minut (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) i przekształca je w dynamiczne dane pokazujące kierunek i tempo zmian poziomu glukozy.

 

 1. Zero kłucia palców.* System Dexcom ONE+ został zaprojektowany, aby zapewnić dokładne odczyty poziomu glukozy bez konieczności kalibracji.

Ciesz się wolnością zarządzania cukrzycą bez konieczności nakłuwania palców! Systemy ciągłego monitorowania poziomu glukozy Dexcom zostały zaprojektowane w celu zapewnienia dokładnych odczytów poziomu glukozy bez konieczności wykonywania kalibracji. Dexcom ONE+ eliminuje potrzebę wykonywania pomiarów glukozy za pomocą glukometru*.

 

 1. Wystarczy rzut oka na telefon, by poznać swoje odczyty glukozy.**

W przeciwieństwie do glukometrów, które wymagają celowego działania w celu uzyskania odczytu, system CGM działa nieprzerwanie przez cały dzień, nawet podczas snu.

System CGM Dexcom może mierzyć poziom glukozy do 288 razy dziennie! Na wyświetlaczu pojawi się aktualny poziom glukozy i kierunek, w którym ona zmierza (w górę czy w dół), a także tempo zmian. Przez cały dzień otrzymujesz pełny obraz poziomu glukozy i trendów.

 

 1. Zbliż się o krok do lepszego zarządzania cukrzycą.1,2,3

Technologia CGM Dexcom może pomóc w osiągnięciu celów terapeutycznych. Ciągłe monitorowanie poziomu glukozy pozwala uzyskać pełny obraz glikemii. Możesz zobaczyć w czasie rzeczywistym, jak spożywane posiłki, ćwiczenia lub stres wpływają na Twój poziom glukozy. Może to pomóc w podejmowaniu decyzji terapeutycznych w odpowiednim czasie i zminimalizować ryzyko hipo- i hiperglikemii.

 

 1. Pomaga zmniejszyć1,2 hipoglikemię – zarówno w dzień, jak i w nocy.

Po aktywacji ostrzeżenie niskiego poziomu glukozy ostrzega o spadku poniżej ustawionego niskiego poziomu glukozy, dzięki czemu można podjąć niezbędne działania. Możesz sam określić wartość niskiego progu, wskazując taką, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom lub została uzgodniona z lekarzem prowadzącym. Masz też możliwość dostosowania dźwięków lub wibracji do poszczególnych ostrzeżeń.

 

 1. Ciesz się większym spokojem ducha.4,5

Niezależnie od tego, czy chodzi o dobry sen, na który zasługujesz, czy po prostu o spędzenie czasu na świeżym powietrzu z przyjaciółmi i rodziną, CGM Dexcom może pomóc Ci zmienić sposób życia i zarządzania cukrzycą1,2,3. Wypróbuj to sam! Nie trzeba długo czekać, aby zobaczyć różnicę.

 

* W przypadku, gdy objawy lub oczekiwania nie zgadzają się z odczytami CGM, wymagane jest przeprowadzenie pomiaru glukometrem.

** Sprawdź kompatybilność swojego smartfona na stronie dexcom.com/compatibility.

1 Šoupal J. et al., Diabetes Care 2020;43(1):37–43; 2 Beck R.W. et al., JAMA. 2017;317(4):371-378; 3 Beck R.W., et al., Ann Intern Med. 2017;167(6):365-374; 4 Lind M. et al., JAMA. 2017;317(4):379–87; 5 Polonsky W.H. et al., Diabetes Care. 2017;40(6):736-41.

Jaka jest różnica między wartością stężenia glukozy z sensora Dexcom a wartością uzyskaną za pomocą glukometru?

Systemy CGM Dexcom mierzą poziom glukozy w płynie śródtkankowym znajdującym się tuż pod skórą. Glukometry mierzą poziom glukozy we krwi włośniczkowej.

 

Różne płyny ustrojowe dają różne wartości z powodów fizjologicznych, więc ich odczyty rzadko będą dokładnie takie same. Jeśli jednak odczyty sensora nie odpowiadają Twoim objawom:

 

 1. Umyj ręce wodą z mydłem;
 2. Osusz je;
 3. Wykonaj pomiar glikemii za pomocą glukometru.

Jeśli wartość zmierzona glukometrem odpowiada Twoim objawom, do podjęcia decyzji terapeutycznej użyj właśnie jej.

Czy korzystanie z systemu Dexcom CGM zmieni mój sposób zarządzania cukrzycą?

Jeśli jesteś już zaznajomiony z systemami ciągłego monitorowania poziomu glukozy (CGM), Dexcom rtCGM może, ale nie musi, znacząco wpłynąć na Twoje codzienne zarządzanie cukrzycą. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z systemu CGM, możesz odkryć wiele zalet, jakie oferuje rtCGM Dexcom, które nie były do tej pory dla Ciebie dostępne, gdy korzystałeś z innych metod monitorowania poziomu glukozy, takich jak glukometry*.

 

Niektóre korzyści ze stosowania systemu CGM Dexcom:

 

 • Wiesz, jaki jest twój poziom glukozy i dokąd zmierza;
 • Otrzymujesz natychmiastową informację zwrotną na temat decyzji dotyczących stylu życia;
 • Możesz podejmować decyzje terapeutyczne w oparciu o system Dexcom;
 • Oszczędzasz opuszki palców i redukujesz ból związany z pomiarem glukometrem*.

 

* Jeśli ostrzeżenia dotyczące poziomu glukozy i odczyty z urządzenia CGM Dexcom nie są zgodne z objawami lub oczekiwaniami, do podejmowania decyzji terapeutycznych użyj glukometru. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi poszczególnych produktów:

Jak utworzyć konto użytkownika Dexcom?

Jeśli nie masz konta Dexcom, możesz je utworzyć na stronie logowania. Aby utworzyć konto w przeglądarce internetowej:

 1. Przejdź do dexcom.eu;
 2. Kliknij UTWÓRZ KONTO;
 3. Zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail i danych osobowych (data urodzenia i adres).

 

Konto Dexcom Clarity jest przypisane do danego obszaru geograficznego. Konta utworzone poza Unią Europejską nie będą dostępne w Unii Europejskiej. Aby wylogować się z aplikacji Dexcom Clarity, kliknij przycisk Wyloguj znajdujący się pod nazwą konta w prawym górnym rogu strony.

 

Po zarejestrowaniu się będziesz mógł przeglądać produkty Dexcom i podawać dodatkowe informacje, np. dane Twojego lekarza prowadzącego. Będziesz także mógł uzyskać dostęp do naszej platformy Clarity w celu uzyskania danych historycznych.

Uwaga – podczas korzystania z Clarity i konta Dexcom należy używać tych samych danych do logowania.

 

Aby uzyskać dostęp do Dexcom Clarity na stronie internetowej:

 

 1. Przejdź do clarity.dexcom.eu i kliknij Dexcom Clarity dla użytkowników domowych;

 

 1. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta Dexcom, aby się zalogować.

 

Nie należy tworzyć duplikatu konta Dexcom, ponieważ dane nie zostaną odnalezione. Jeśli nie masz pewności, czy masz już konto, spróbuj odzyskać login. Jeśli masz już konto Dexcom:

 

 • Skorzystaj z aplikacji CGM Dexcom;

 

 • Prześlij dane z odbiornika Dexcom do Dexcom Clarity w domu.

Jak znaleźć w aplikacji odczyty sensora i wykres trendu poziomu glukozy?

Odczyty poziomu glukozy z sensora Dexcom ONE i wykres trendu są wyświetlane na ekranie głównym aplikacji i na ekranie głównym odbiornika. Wystarczy kliknąć aplikację, aby ją otworzyć, lub odblokować odbiornik, a informacje będą natychmiast dostępne.

Jak używać CGM Dexcom do podejmowania decyzji terapeutycznych?

Dzięki CGM Dexcom można podejmować decyzje terapeutyczne bez konieczności korzystania z glukometru.

 

Należy jednak używać glukometru do podejmowania decyzji terapeutycznych, dopóki nie uzyskasz pewności, jak działa CGM Dexcom. Nie spiesz się! Może minąć kilka dni, tygodni lub miesięcy, zanim nabierzesz pewności w korzystaniu z CGM do podejmowania decyzji terapeutycznych.

 

Podejmując decyzje terapeutyczne, współpracuj z lekarzem prowadzącym, aby wspólnie ustalić, co najlepiej sprawdza się w Twoim przypadku.

 

Kiedy korzystać z CGM Dexcom?

Używaj systemu CGM Dexcom do podejmowania decyzji terapeutycznych, gdy na ekranie głównym widzisz zarówno liczbę, jak i strzałkę trendu.

 

Kiedy używać glukometru?

 • Brak liczby lub strzałki: Używaj glukometru do podejmowania decyzji dotyczących leczenia, gdy brakuje liczby lub strzałki trendu.

 

 • Odczyty CGM Dexcom nie są zgodne z objawami: Nie czujesz się dobrze, a system CGM Decom wyświetla dane niezgodne z Twoimi objawami.

 

Kiedy obserwować i czekać?

Nie należy przyjmować dawek insuliny jedna po drugiej. Nazywa się to „nakładaniem dawek insuliny” (insulin stacking). Pomiędzy dawkami należy odczekać co najmniej dwie godziny, w przeciwnym razie może dojść do spadku poziomu glukozy. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym w sprawie prawidłowego dawkowania insuliny.

Jak utrzymać sensor na skórze przez pełne 10 dni?

Przyczepność plastra

Sensory Dexcom są produkowane ze specjalnym klejem, który pomaga im przylegać do skóry po wprowadzeniu sensora. Typy skóry różnią się od siebie, dlatego można zauważyć, że w niektórych przypadkach plaster z sensora zaczyna się odklejać przed zakończeniem sesji. Dodatkowa ostrożność może pomóc w utrzymaniu go na skórze przez całą sesję sensora, można także użyć dodatkowych zabezpieczeń. Więcej informacji dotyczących przylegania plastrów można znaleźć w instrukcji obsługi produktu Dexcom.

 

Poniżej znajduje się kilka wskazówek, które edukatorzy diabetologiczni zalecili innym pacjentom Dexcom:

 

 

Przed wprowadzeniem sensora

Pozwól dokładnie wyschnąć skórze:

Typy skóry pacjentów różnią się od siebie, u niektórych osób pełne wyschnięcie po umyciu i dezynfekcji miejsca aplikacji i przyklejenie plastra może zająć więcej czasu. Należy pozwolić skórze wyschnąć, unikając aktywności, które mogą powodować pocenie się. Warto również unikać pływania i brania prysznica przed założeniem sensora. W przypadku wprowadzania nowego sensora przed snem należy upewnić się, że okres rozruchowy sensora zakończył się, zanim pójdziemy spać.

 

Umiejscowienie sensora:

Aby poprawić przyczepność plastra, nie należy umieszczać go w rejonach ciała, w których skóra fałduje się podczas zginania, w miejscach owłosionych i/lub w pobliżu pasa. Dodatkowo zaleca się zmianę miejsca aplikacji sensora przy każdej nowej sesji.

 

Przygotowanie:

Przed założeniem sensora miejsce jego umieszczenia powinno być gładkie, czyste i całkowicie suche. Jeśli zdecydujesz się użyć dodatkowego kleju (takiego jak Matisol lub SkinTac), nałóż go pod plaster, omijając miejsce wkłucia przewodu. Następnie pozwól dokładnie wyschnąć skórze.

 

Wskazówki dotyczące czystości:

–         Usuń wszelkie pozostałości kleju z poprzednich sensorów;

–         Rozważ użycie środka do usuwania kleju (takiego jak Uni-solve, Detachol lub Tac Away);

–         Wyczyść i wysusz miejsce założenia sensora dwukrotnie: najpierw umyj wodą z mydłem i pozostaw do wyschnięcia. Następnie dokładnie przetrzyj miejsce wacikiem nasączonym alkoholem i znów pozostaw do wyschnięcia.

Wskazówki dotyczące sensora:

–         Jeśli właśnie zakończyłeś sesję sensora, odczekaj 10–15 minut przed rozpoczęciem nowej sesji;

–         Przechowuj sensor w suchym miejscu (w temperaturze 2–30° C).

 

Instrukcje dotyczące wprowadzania sensora:

 

Naciśnij i przytrzymaj:

Po usunięciu zabezpieczeń z plastra samoprzylepnego należy mocno docisnąć aplikator sensora do skóry i przytrzymać go przez około 30–60 sekund, aby plaster lepiej przylegał. Następnie zmniejsz nacisk przed naciśnięciem przycisku, aby aplikować sensor.

 

Po wprowadzeniu sensora:

Natychmiast po założeniu sensora należy trzykrotnie potrzeć cały plaster. Aby uzyskać dodatkowy nacisk, można użyć zewnętrznej strony paznokcia. Wygładź wszelkie zagniecenia na plastrze.

 

Taśma medyczna lub overpatch Dexcom:

Użyj overpatch’a lub taśmy medycznej, aby utrzymać plaster na skórze. Jeśli skóra ma wyższą zawartość tłuszczu/wilgoci, należy rozważyć założenie opaski lub taśmy medycznej natychmiast po wprowadzeniu sensora. Jeśli skóra jest bardziej sucha lub mniej elastyczna, warto poczekać, aby sprawdzić, czy brzegi plastra odklejają się od skóry, zanim nałoży się plaster lub taśmę medyczną na klej.

Jak prawidłowo usunąć klej sensora?

Jest to streszczenie artykułu klinicznego opublikowanego przez klinicystów niezależnych od firmy Dexcom, w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie*. Firma Dexcom nie przetestowała tych konkretnych metod ani ich nie popiera. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania krok po kroku z systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy (CGM) Dexcom ONE+ znajdują się w Podręczniku użytkownika.

 

Czy usuwanie sensora jest bolesne? Czy na skórze pozostaje lepki ślad? Te techniki i produkty mogą pomóc skutecznie usunąć plaster. Pamiętaj, że to, co działa najlepiej dla jednej osoby, może nie działać najlepiej dla wszystkich. Może być konieczne wypróbowanie kilku różnych produktów lub metod, aby dowiedzieć się, co jest dla Ciebie najlepsze. Należy pamiętać o powolnym usuwaniu plastra samoprzylepnego.

Ogólne techniki usuwania sensora

Poluzuj krawędź kleju paznokciem i w razie potrzeby użyj produktów wymienionych poniżej6,7.

 

Podczas usuwania taśm zabezpieczających (tape’ów) użyj palców przeciwnej ręki, aby przesunąć skórę w dół i z dala od kleju. Kontynuuj przesuwanie palców po skórze w kierunku kleju podczas jego usuwania7.

Technika odchylania: plaster należy odklejać powoli, pod niewielkim kątem, składając go z powrotem na siebie7.

Technika „rozciągnij i zmniejsz napięcie”: folie, które się rozciągają (np. IV3000 lub Tegaderm), mogą być rozciągane poziomo od środka (odwrotnie do techniki odchylania), podczas jednoczesnego przesuwania palców pod opatrunkiem (co powoduje jego dalsze rozciąganie).

 

Użyj chusteczek do usuwania kleju, aby pocierać skórę pod taśmą w kierunku kleju podczas jej usuwania. Pomaga to poluzować plaster na skórze i może pomóc zmniejszyć ból podczas usuwania.

 

* Niniejsza tabela została opracowana na podstawie Messer L., & Beatson C., Zachowanie integralności skóry z przewlekłą cukrzycą, Technologia i Terapia, tom 20, dodatek 2, 2018; 6 Chase H.P., Messer L., Zrozumienie pomp insulinowych i ciągłego pomiaru glukozy, Monity, 3. edycja, Denver: Fundacja Badań nad Cukrzycą u Dzieci 2016; 7 McNichol L., Lund C., Rosen T., Gray M., Kleje medyczne i bezpieczeństwo pacjentów. Stan nauki: konsensus w sprawie oceny, zapobiegania i leczenia urazów skóry związanych z klejem, J Wound Ostomy Continence Nurs 2013;40:365-380; quiz E361-E362; a Wykorzystywane w instytucji lub wspierane w publicznych komentarzach, artykułach online, blogach poświęconych cukrzycy, mediach społecznościowych.

Używanie systemów ciągłego monitorowania poziomu glukozy Dexcom rtCGM i ich komponentów niezgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną wraz z urządzeniem i dostępną na stronie stronie https://www.dexcom.com/safety-information oraz niewłaściwe uwzględnienie wszystkich wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności i przestróg zawartych w tych instrukcjach użytkowania może skutkować nieświadomością wystąpienia ciężkiej hipoglikemii  (niski poziom glukozy we krwi) lub hiperglikemii (wysoki poziom glukozy we krwi) i/lub podjęciem decyzji o leczeniu, która może skutkować uszczerbkiem na zdrowiu. Jeśli ostrzeżenia i odczyty z Dexcom CGM nie są zgodne z objawami, w celu podjęcia decyzji terapeutycznej należy użyć glukometru. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady i pomocy medycznej, szczególnie w nagłych przypadkach.

 

Jak mogę uniknąć podrażnień lub wrażliwości skóry spowodowanych przez klej sensorów?

Poniższe wskazówki mogą pomóc ograniczyć podrażnienia skóry. Pamiętaj, że to, co działa najlepiej dla jednej osoby, może nie działać najlepiej dla wszystkich. Być może konieczne będzie wypróbowanie kilku różnych produktów lub metod, aby dowiedzieć się, czy te opcje są dla Ciebie odpowiednie.

 

Uwagi ogólne*

 

Należy oczyścić skórę bezolejowym, antybakteryjnym mydłem i dokładnie ją osuszyć1,2. W przypadku skóry tłustej zalecane jest delikatne złuszczanie2. W razie potrzeby przytnij włosy na sucho3. W miejscu wprowadzenia sensora nie należy używać balsamu ani olejku zawierającego środek nawilżający.

Nie wprowadzać sensora bezpośrednio po prysznicu/kąpieli lub w zaparowanej łazience – wilgotność należy zminimalizować za pomocą suszarki do włosów. Najlepiej jest zaaplikować sensor w suchym otoczeniu2.

W przypadku skóry skłonnej do pocenia się pomocny może być bezzapachowy antyperspirant w sztyfcie lub w sprayu. Za pomocą antyperspirantu utwórz na skórze kształt owalu (z pustym środkiem), odczekaj 10–15 minut i umieść sensor na czystej skórze w środku owalu1,2.

 

Warstwy ochronne*

 

Warstwy ochronne mogą pomóc w zapobieganiu łagodnym podrażnieniom skóry wywołanym przez kleje4.

Za pomocą warstwy ochronnej utwórz na skórze kształt pustego owalu i umieść sensor na czystej skórze w jego środku. Pozostaw warstwę ochronną do całkowitego wyschnięcia przed umieszczeniem sensora1,4.

Można nałożyć jedną warstwę albo dwie (drugą po wyschnięciu pierwszej).

Warstwy ochronne mogą zawierać substancje drażniące i mogą nie zapobiegać przenikaniu alergenów przez skórę plastry i bandaże barierowe*†

Używaj plastrów ochronnych i bandaży tylko wtedy, gdy warstwa ochronna nie zadziałała.

Firma Dexcom nie testowała stosowania plastrów i bandaży ochronnych. Porozmawiaj z lekarzem prowadzącym na temat stosowania plastrów ochronnych i bandaży. W przypadku stosowania plastrów/bandaży jako bariery, należy je umieścić pod plastrem samoprzylepnym sensora1,5,6.

Umieścić na skórze przed przyklejeniem sensora • Wyciąć pusty owal w plastrze/bandażu i umieścić sensor na czystej skórze w środku owalu.

 

* Messer L. , & Beatson C., Zachowanie integralności skóry przy przewlekłym stosowaniu urządzeń w cukrzycy, Technologia i Terapia, tom 20, dodatek 2, 2018.

 

Kamann S., Heinemann L., Oppel E., Stosowanie plastrów hydrokoloidowych u pacjentów, u których rozwinęło się alergiczne kontaktowe zapalenie skóry na akrylan izobornylu podczas korzystania z systemów ciągłego monitorowania glukozy, Journal of Diabetes Science and Technology, 2019.

 

Paret M., Barash G., Rachmiel M., „Nieszablonowe” rozwiązanie problemów skórnych związanych z technologią monitorowania poziomu glukozy u młodzieży z cukrzycą typu 1: rzeczywiste doświadczenia z flutikazonem w sprayu, Acta Diabetol 57, 419–424 (2020).

 

1 Ives B, Sikes K, Urban A et al., Praktyczne aspekty ciągłych monitorów glukozy w czasie rzeczywistym: doświadczenia programu cukrzycowego Program leczenia cukrzycy u dzieci w Yale, Edukacja dotycząca cukrzycy 2010;36: 53–62.

 

2 Chase H.P., Messer L., Zrozumienie pomp insulinowych i ciągłych monitorów glukozy, 3 edycja Denver: Fundacja Badań nad Cukrzycą u Dzieci, 2016.

 

3 Karlin A.W., Ly T.T., Pyle L. et al., Czas trwania infuzji określa przeżywalność w tkance z lipohipertrofią w porównaniu z tkanką bez lipohipertrofii u pacjentów z cukrzycą typu 1, Diabetes Technol Ther 2016;18:429–435.

 

4 McNichol L., Lund C., Rosen T., Gray M., Kleje medyczne i bezpieczeństwo pacjentów: Stan nauki: konsensus w sprawie oceny, zapobiegania i leczenia urazów skóry związanych z klejem, J Wound Ostomy Continence Nurs 2013;40:365–380; quiz E361–E362.

 

5 Englert K., Ruedy K., Coffey J. et al., Problemy ze skórą i przylepnością w przypadku ciągłych monitorów glukozy: trudna sytuacja, J Diabetes Sci Technol 2014;8:745-751. a Wykorzystanie w ramach instytucji lub wsparcie w komentarzach publicznych, artykułach online, blogach poświęconych cukrzycy, mediach społecznościowych.

Czy mogę korzystać z systemu Dexcom podczas podróży?

Systemy CGM Dexcom zostały zaprojektowane tak, aby móc z nimi podróżować. Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 

Przechodzenie przez kontrolę bezpieczeństwa

Sensor systemu Dexcom ONE+ można nosić podczas przechodzenia przez wykrywacz metali. Alternatywnie możesz poprosić o sprawdzenie skanerem ręcznym lub sprawdzenie całego ciała i kontrolę wzrokową.

 

Większość punktów kontroli bezpieczeństwa wymaga tymczasowego oddania smartfona* i odbiornika. W przypadku braku możliwości skorzystania  z urządzenia wyświetlającego w punkcie kontroli bezpieczeństwa do podejmowania decyzji terapeutycznych należy używać glukometru.

 

Aby przygotować się do procedur kontroli bezpieczeństwa podczas podróży lotniczych, przed podróżą zapoznaj się z odpowiednimi stronami internetowymi lotnisk i aktualizacjami dotyczącymi procedur. Zalecamy posiadanie przy sobie dokumentacji od lekarza prowadzącego dotyczącej leczenia cukrzycy.

 

 

W samolocie

 

Aby korzystać w samolocie z aplikacji lub odbiornika Dexcom w celu uzyskania informacji o stężeniu glukozy, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Aplikacja: Przełącz smartfon w tryb samolotowy, a następnie włącz odbiornik Bluetooth: Odbiornik musi być włączony.

 

Skontaktuj się z liniami lotniczymi, aby uzyskać informacje na temat ich polityki. Podczas lotu należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami załogi samolotu.

*Kompatybilne smartfony sprzedawane są oddzielnie. Aby wyświetlić listę kompatybilnych smartfonów, odwiedź stronę dexcom.com/compatibility.

 

 

Zmiana stref czasowych

Data i godzina na smartfonie mogą aktualizować się automatycznie, gdy podróżujesz między strefami czasowymi lub gdy zmieniasz czas z zimowego na letni. Nie należy ręcznie zmieniać czasu na smartfonie, ponieważ może to spowodować, że czas na ekranie trendów będzie nieprawidłowy, a aplikacja może przestać wyświetlać dane. Czas na odbiorniku można zmienić ręcznie.

Chcę kupić nowy telefon. Czy będzie to miało wpływ na działanie systemu Dexcom?

Różne smartfony z systemem iOS i Android są kompatybilne z aplikacjami Dexcom. Aby wyświetlić listę kompatybilnych smartfonów, odwiedź stronę dexcom.com/compatibility.

 

Podczas przenoszenia danych na nowe urządzenie należy pamiętać, że najpierw trzeba odinstalować aplikację ze starego urządzenia. Nadajnik Dexcom ONEi sensor Dexcom ONE+ mogą być połączone jednocześnie tylko z jednym smartfonem i nie połączą się z nowym telefonem, chyba że zostaną usunięte ze starego. Uwaga – dane w zakładce Clarity zostaną utracone po ponownej instalacji.

Czym jest Dexcom Clarity?

Dexcom Clarity jest ważną częścią systemu CGM, zapewniającą całościowy wgląd w zarządzanie cukrzycą poprzez wyświetlanie wzorców, trendów i statystyk dotyczących poziomu glukozy. Mogą one pomóc w zidentyfikowaniu trendów poziomu glukozy oraz w określeniu – z pomocą lekarza – potencjalnych przyczyn tych wzorców.

 

Raporty można pobrać na stronie internetowej dexcom.clarity.eu oraz za pomocą aplikacji Dexcom Clarity. Wystarczy zalogować się przy użyciu danych Dexcom. W przypadku korzystania z aplikacji Dexcom podane dotyczące poziomu glukozy są automatycznie i stale przesyłane na konto Dexcom Clarity (wymagane jest połączenie z Internetem). Jeśli korzystasz tylko z odbiornika, przesyłaj dane do Clarity na stronie clarity.dexcom.eu co najmniej raz na 6 miesięcy).

 

Za pomocą kodu udostępniania dostarczonego przez ośrodek zdrowia możesz upoważnić swoją poradnię do dostępu do Twoich danych podczas wizyt lub w dowolnym momencie, gdy możesz potrzebować pomocy.

Jak mogę udostępnić raporty Clarity mojemu lekarzowi?

Aby zaakceptować zaproszenie do udostępniania z poradni w aplikacji:

 

 1. Kliknij Profil;
 2. Kliknij Autoryzacja udostępniania;
 3. Kliknij Zaakceptuj zaproszenie;
 4. Wprowadź kod udostępniania dostarczony przez poradnię;
 5. Wybierz swoją datę urodzenia;
 6. Kliknij Kontynuuj;
 7. Kliknij pole Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych temu ośrodkowi;
 8. Kliknij Tak, udostępnij moje dane.

Co się stanie po aktualizacji aplikacji Dexcom?

Po aktualizacji ustawienia ostrzeżeń wysokiego i niskiego poziomu glukozy zostaną przywrócone do następujących wartości:

 

Niski – 70 mg/dL, ostrzeżenie dla „Niskie ustawienie początkowe”);

Wysoki – 250 mg/dl, ostrzeżenie dla „Wysoki (ustawienie początkowe)”

 

Jeśli chcesz dostosować ostrzeżenia, musisz przejść do Ustawień w aplikacji Dexcom > Ostrzeżenia, a następnie zresetować wartości ostrzeżeń do żądanych progów.

Czy mogę brać prysznic lub pływać, nosząc system Dexcom?

Pływanie, prysznic, kąpiel:

O urządzenie Dexcom ONE nie musisz się martwić, smartfon natomiast koniecznie zostaw w suchym miejscu. Należy pamiętać, że połączenia Bluetooth nie działają w wodzie tak dobrze jak poza nią, dlatego staraj się trzymać telefon w bliskiej odległości od siebie, jeśli pływasz lub bierzesz prysznic.

 

Uwaga – korzystanie z urządzeń Dexcom w saunie nie zostało przetestowane.

 

Informacje o optymalnych temperaturach związanych z użytkowaniem i przechowywaniem systemu Dexcom można znaleźć w instrukcji używania.

 

Po wprowadzeniu sensor Dexcom ONE+ jest wodoodporny do głębokości 2,4 metra, natomiast odbiornik nie jest wodoodporny. Pływaj, bierz prysznic i kąp się z sensorem, ale odbiornik trzymaj z dala od wody. Jeśli znajdujesz się w wodzie lub w jej pobliżu, urządzenie wyświetlające może wymagać odległości mniejszej niż 6 metrów, aby uzyskać odczyty sensora. Odczyty mogą pojawić się dopiero po wyjściu z wody.

 

Odbiorniki Dexcom nie są wodoodporne ani wodoszczelne i mogą ulec uszkodzeniu, jeśli do ich wnętrza dostanie się wilgoć. Woda może również poważnie ograniczyć zasięg komunikacji z systemem Dexcom, dlatego nigdy nie należy uniemożliwiać komunikacji między nadajnikiem Dexcom CGM a urządzeniami wyświetlającymi. Może to spowodować uszkodzenie odbiornika, a pacjent może przeoczyć poważny epizod niskiego lub wysokiego poziomu glukozy we krwi lub podjąć decyzję o leczeniu, która może spowodować komplikacje.

Jak działa system ciągłego monitorowania glukozy Dexcom ONE+?

Systemy ciągłego monitorowania poziomu glukozy (CGM) śledzą poziom glukozy przez cały dzień. 

 • Za pomocą aplikatora pod skórę wprowadzony zostaje niewielki przewód z sensorem. Plaster samoprzylepny utrzymuje sensor na skórze. Sensor mierzy poziom glukozy w płynie śródtkankowym przez całą dobę i wysyła bezprzewodowo co 5 minut odczyt poziomu glukozy do kompatybilnego smartfona* lub odbiornika. Można zobaczyć aktualne informacje o poziomie glukozy w czasie rzeczywistym, a także prześledzić trendy historyczne.
 • Aplikację Dexcom ONE+ i odbiornik Dexcom ONE+ można również ustawić tak, aby wysyłały one użytkownikowi niestandardowe ostrzeżenia po przekroczeniu określonych progów glikemii.

* Aby zobaczyć listę kompatybilnych smartfonów, odwiedź stronę dexcom.com/compatibility.

Czy mój smartfon jest kompatybilny z aplikacją Dexcom ONE+?

Różne smartfony z systemami iOS i Android są kompatybilne z aplikacją Dexcom ONE+. Aby wyświetlić listę kompatybilnych smartfonów, odwiedź stronę dexcom.com/compatibility. Wybierz typ i model telefonu, aby sprawdzić jego zgodność z aplikacją Dexcom ONE+.

Przed zainstalowaniem nowej wersji systemu operacyjnego iOS lub Android na smartfonie oraz przed zakupem nowego telefonu do korzystania z systemem Dexcom ONE+ należy zapoznać się z listą kompatybilnych smartfonów. Firma Dexcom może potrzebować kilku–kilkunastu tygodni, aby zakończyć testowanie najnowszych wersji systemu operacyjnego. W razie potrzeby zaktualizuj aplikację Dexcom, aby była w pełni zgodna z najnowszą wersją systemu operacyjnego.

Co zrobić, jeśli mój smartfon NIE jest kompatybilny z systemem Dexcom ONE+?

Jeśli smartfon nie jest kompatybilny z aplikacją Dexcom ONE+ można użyć odbiornika Dexcom ONE+ jako urządzenia wyświetlającego. Odbiorniki Dexcom ONE+ są dostępne do nabycia w sklepie internetowym Diabetyk24 https://diabetyk24.pl/monitoring-glikemii-dexcom-dexcom-one lub u lokalnego dystrybutora.

Przed aktualizacją smartfona lub jego systemu operacyjnego należy sprawdzić listę kompatybilnych urządzeń na stronie dexcom.com/compatibility. Jeśli urządzenie nie jest kompatybilne, pobranie aplikacji Dexcom ONE+ może nie być możliwe lub może ona nie działać prawidłowo. Automatyczne aktualizacje aplikacji lub systemu operacyjnego urządzenia mogą zmienić ustawienia lub wyłączyć aplikację. Zawsze aktualizuj smartfon ręcznie, a po aktualizacji sprawdzaj poprawność ustawień urządzenia. Aby to zrobić, wyłącz automatyczne aktualizacje, postępując zgodnie z instrukcją:

iPhone

Przejdź do Ustawień.

 1. Kliknij Ogólne.
 2. Kliknij Aktualizacje oprogramowania.
 3. Wyłącz Automatyczne aktualizacje.

Android

 1. Kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij Aktualizacje oprogramowania.
 3. Kliknij koło zębate.
 4. Kliknij Automatyczne pobieranie i instalacja.
 5. Kliknij Nie zezwalaj.

Z czego składa się system Dexcom ONE+?

Elementy systemu Dexcom ONE+ i ich zalety:

Sensor i plaster 

 • Sensor typu „wszystko w jednym” z wbudowanym jednorazowym transmiterem,
 • Rozruch sensora w 30 minut,
 • 12-godzinny okres karencji po zakończeniu sesji sensora, dający Ci wygodę wymiany sensora w dowolnym czasie,
 • Mały sensor z krótkim przewodem dla Twojego komfortu,
 • Do każdego sensora dołączono plaster overpatch, który w razie potrzeby utrzyma sensor na skórze.

Aplikator

 • Mały rozmiar,
 • Szybko i łatwo wprowadza sensor.

Urządzenie wyświetlające

Aplikacja na kompatybilnym smartfonie*  http://dexcom.com/compatibility

Jak skonfigurować aplikację Dexcom ONE+?

Skonfiguruj aplikację Dexcom ONE+ przed założeniem sensora.

 

Aby skonfigurować aplikację:

 

 1. Przejdź do sklepu z aplikacjami,
 2. Wyszukaj aplikację Dexcom ONE+,
 3. Pobierz i otwórz aplikację,
 4. Po otwarciu aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
 5. Link do „Czy są ustawienia iPhone/iOS, których powinienem lub nie powinienem używać z moją aplikacją Dexcom ONE+?” i „Czy są ustawienia Android/OS, których powinienem lub nie powinienem używać z moją aplikacją Dexcom ONE+?”. Najczęściej zadawane pytania.

Gdzie należy umieścić sensor Dexcom ONE+?

Każdy użytkownik systemu Dexcom ONE+ może umieścić sensor na brzuchu lub na tylnej stronie ramienia. Dzieci w wieku od 2 do 6 lat mogą również dodatkowo wybrać górną część pośladków. Poszukaj miejsca na brzuchu, tylnej części ramion lub górnej części pośladków, gdzie znajduje się więcej tkanki tłuszczowej.

 

Dzieci w wieku 2–6 lat

Sensor można umieścić powyżej pośladków.

Wszyscy pacjenci w wieku 2 lat i starsi

Sensor można umieścić na brzuchu lub na tylnej części ramienia.

Aplikacja sensora w innych obszarach ciała nie została przetestowana ani zatwierdzona. Porozmawiaj ze swoim lekarzem na temat najlepszego dla Ciebie miejsca aplikacji.

Jak założyć sensor Dexcom ONE+?

W celu ułatwienia użytkownikom wprowadzania sensora systemu Dexcom ONE,+ firma Dexcom zaprojektowała automatyczny aplikator. Zalecamy obejrzenie naszego filmu instruktażowego: https://www.youtube.com/watch?v=FoZ1M55g4IM

Jak skonfigurować system Dexcom ONE+?


Dexcom ONE+  podstawy

Co zawiera opakowanie sensora?

Sensor i aplikator

 

 • Podczas konfiguracji pokażemy, jak przy pomocy aplikatora wprowadzić pod skórę sensor.
 • Sensor co 5 minut przesyła odczyt poziomu glukozy do Twojego urządzenia wyświetlającego.
 • Sensor działa do 10 dni (z 12-godzinną karencją na koniec sesji sensora).


Plaster overpatch

Aby pomóc w utrzymaniu sensora na skórze, po wprowadzeniu go można dodatkowo zastosować plaster overpatch.

 

Instrukcje

 

Skorzystaj z tych instrukcji, aby skonfigurować swoje urządzenie wyświetlające i wprowadzić sensor.

Możesz skonfigurować aplikację, opcjonalny odbiornik lub oba te urządzenia. Jeśli używasz obu, nie ma znaczenia, które z nich skonfigurujesz jako pierwsze.

Jeśli korzystasz zarówno z aplikacji, jak i odbiornika, musisz potwierdzić ostrzeżenia na obu urządzeniach.

Potrzebny do tego będzie kod łączenia, który znajdziesz na aplikatorze. Skieruj aparat w Twoim telefonie na kod QR.

Przed konfiguracją systemu Dexcom ONE+ należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami dotyczącymi produktu zawartymi poniżej.

Aplikacja lub opcjonalny odbiornik mogą nie być dostępne we wszystkich regionach.

Informacje na temat kompatybilnych smartfonów i systemów operacyjnych można znaleźć na stronie dexcom.com/compatibility.

 

Instalacja aplikacji

Podczas konfiguracji i korzystania z niektórych funkcji wymagany jest bezpieczny dostęp do Internetu. Aplikację Dexcom ONE+ można skonfigurować tylko na jednym smartfonie.

 

1. Przejdź do Apple App Store lub Google Play Store, aby pobrać aplikację Dexcom ONE+.

2. Otwórz aplikację. Zaloguj się lub utwórz konto.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby ją skonfigurować.

4. Po wprowadzeniu i połączeniu swojego sensora zastosuj się do lokalnego prawa dotyczącego utylizacji aplikatora i recyklingu opakowania Dexcom.

 

Rozruch sensora

 

Zanim będziesz mógł otrzymywać odczyty z sensora nastąpi 30-minutowy okres rozruchowy. Wskaźnik czasu informuje, kiedy rozpoczną się odczyty sensora i ostrzeżenia.

Konfiguracja odbiornika

1. Włącz odbiornik

 • Przycisk z okręgiem to przycisk Wybierz
 • Aby włączyć odbiornik, naciśnij przycisk Wybierz i przytrzymaj go przez 3–5 sekund.

2. Skonfiguruj swój odbiornik

 • Skonfiguruj swój odbiornik zgodnie z krokami instrukcji wyświetlanymi na jego ekranie;
 • Wprowadź sensor zgodnie z instrukcją Wprowadzanie sensora, dostępną w tym przewodniku lub na opakowaniu sensora;
 • Po wprowadzeniu i połączeniu sensora zastosuj się do lokalnego prawa dotyczącego utylizacji aplikatora i recyklingu opakowania Dexcom.

Rozruch sensora

Zanim będziesz mógł otrzymywać odczyty z sensora nastąpi 30-minutowy okres rozruchowy. Wskaźnik czasu rozruchu sensora informuje, kiedy rozpoczną się odczyty sensora i ostrzeżenia.

Jak skonfigurować i używać ostrzeżeń Dexcom ONE+?

Dexcom ONE+ daje możliwość włączenia ostrzeżeń podczas konfigurowania systemu. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli chcesz włączyć lub zmienić ostrzeżenia po konfiguracji, przejdź do Profil > Ostrzeżenia.

 

Wspólnie ze swoim lekarzem dostosuj ostrzeżenia tak, aby móc osiągać własne cele.

Na przykład: martwisz się, że dawki insuliny skumulują się, gdy podajesz je zbyt często.

Jeżeli korzystasz z Dexcom ONE+, aby unikać kumulacji dawek insuliny, lekarz może Ci doradzić włączenie funkcji Uśpij w ustawieniu Ostrzeżenie o wysokim poziomie. W ten sposób możesz wybrać, jak długo chcesz odczekać, zanim pojawi się kolejne ostrzeżenie o wysokim poziomie po potwierdzeniu pierwszego. Ostrzeżenie będzie się powtarzało w wybranych odstępach czasu, aż odczyty Dexcom ONE+ powrócą do Twojego zakresu docelowego. Przypomina Ci to o późniejszym sprawdzeniu odczytów, aby upewnić się, że wartości glukozy spadły.

Dexcom ONE+ oferuje również dwie funkcje pomagające w zarządzaniu ostrzeżeniami: Uśpij oraz Opóźnienie 1. ostrzeżenia

Uśpij: Po potwierdzeniu ostrzeżenia system powiadomi użytkownika ponownie, jeśli poziom glukozy nie powróci do zakresu po upływie wybranego czasu. Użytkownik ma możliwość wybrania czasu, przez jaki ostrzeżenie ma być wstrzymane: od 15 minut do 4 godzin.

Funkcja Uśpij wyłączona: użytkownik otrzymuje jedno ostrzeżenie po osiągnięciu wysokiego poziomu glukozy i nie będzie o tym ponownie powiadamiany.

Opóźnienie 1. ostrzeżenia: powiadomienie zostanie wyświetlone tylko wtedy, gdy poziom glukozy będzie wysoki przez wybrany czas; użytkownik ma możliwość wybrania czasu, przez jaki ostrzeżenie ma być wstrzymane – od 15 minut do 4 godzin.

Brak powiadomienia: mniej niż 1 godzina powyżej progu hiperglikemii

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa!

 • Ostrzeżenia Dexcom ONE+ NIE zastępują ustawień telefonu. Powiadomienia o wysokim lub niskim poziomie glukozy nie będą słyszalne, jeśli telefon jest wyciszony (dźwięk jest wyłączony). Sprawdź ustawienia telefonu, w przeciwnym razie możesz przeoczyć powiadomienie.

 

 • Wibracje ostrzeżeń są takie same jak powiadomienia otrzymywane z innych aplikacji na smartfonie. Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czy ostrzeżenie jest z systemu Dexcom ONE+, jest spojrzenie na ekran telefonu.

Czy aplikowanie sensora Dexcom ONE+ jest bolesne?

Automatyczny aplikator Dexcom został zaprojektowany z myślą o łatwiejszym wprowadzaniu sensora. Według ankiety użytkownicy Dexcom stwierdzili, że za pierwszym razem założenie sensora było bezbolesne i łatwe w użyciu1.

1 Dane z badań własnych Dexcom 2022 r. Wyniki uzyskane za pomocą Dexcom G7, który ma tę samą platformę sprzętową co Dexcom ONE+.

Czym jest kod sensora i dlaczego go potrzebuję?

Kod łączenia umożliwia połączenie sensora z telefonem i/lub odbiornikiem przez Bluetooth. Bez niego system nie będzie działał.

Łączenie z aplikacją Dexcom ONE+: Podczas uruchamiania nowego sensora należy użyć aparatu w smartfonie, aby zeskanować kod QR wydrukowany na aplikatorze. Jeśli nie można zeskanować kodu QR, należy ręcznie wprowadzić 4-cyfrowy kod łączenia znajdujący się na aplikatorze obok kodu QR.

Łączenie z odbiornikiem Dexcom ONE+: Po uruchomieniu nowego sensora należy ręcznie wprowadzić 4-cyfrowy kod łączenia wydrukowany na aplikatorze po wyświetleniu powiadomienia na odbiorniku. Odbiornik nie ma funkcji skanowania.

 

Nie używaj kodu z innego sensora ani nie wymyślaj kodu, ponieważ wtedy sensor nie połączy się z kompatybilnym smartfonem/odbiornikiem.

Zgubiłem kod sensora Dexcom ONE+. Co zrobić?

Do korzystania z systemu Dexcom ONE+ potrzebny jest kod łączenia. 4-cyfrowy kod i kod QR są wydrukowane na aplikatorze. Jeśli zgubisz aplikator przed połączeniem sensora z urządzeniem wyświetlającym, konieczne będzie użycie nowego sensora.

Nie używaj kodu z innego sensora ani nie wymyślaj kodu. Jeśli to zrobisz, sensor nie będzie działał prawidłowo i może wyświetlać niedokładne dane.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Dexcom G6.

Czy Dexcom G6 jest refundowany?

Czujniki/sensory i nadajniki/transmitery Dexcom G6 są objęte finansowaniem NFZ dla ograniczonej grupy pacjentów. Odbiorniki Dexcom nie podlegają refundacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r.
Dexcom G6 jest finansowany na podstawie zleceń na wyroby medyczne dla pacjentów wymagających intensywnej insulinoterapii z CT1 i CT3, z nieświadomością hipoglikemii albo z glikogenozą albo hiperinsulinizmem wrodzonym.

ZARÓWNO ZLECENIE NA CZUJNIK JAK I NA NADAJNIK MOŻE WYSTAWIĆ, LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE:

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną

 • Chorób wewnętrznych
 • Diabetologii
 • Endokrynologii
 • Endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • Endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • Endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • Geriatrii
 • Kardiologii
 • Medycyny rodzinnej
 • Pediatrii
 • Perinatologii
 • Położnictwa i ginekologii

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/2461

Więcej informacji na stronie: www.dexcompolska.pl/refundacja 

Nazwa Czas działania Cena pełnopłatnie Dopłata pacjenta* Dopłata do sztuki z NFZ dla os. <26 r. ż. Dopłata do sztuki z NFZ dla os. >26 r. ż.
One+ Sensor 10 dni 184 zł 30% 55,2 zł
(Kod: R.03.01)
65 zł
(Kod: R.03.02)
One+ Odbiornik do 3 lat 299 zł
G6 Transmiter 3 mies. 350 zł 30% 105 zł
(Kod: R.04.01)
105 zł
(Kod: R.04.02)
G6 Sensor 10 dni 250 zł 30% 75 zł
(Kod: R.03.01)
131 zł
(Kod: R.03.02)
G6 Odbiornik 1 rok 2150 zł

Kto może wypisać dokumenty refundacyjne?

Od 01.01.2024 r. ZARÓWNO ZLECENIE NA CZUJNIK JAK I NA NADAJNIK MOŻE WYSTAWIĆ LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE:

 

 • Chorób wewnętrznych
 • Diabetologii
 • Endokrynologii
 • Endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • Endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • Endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • Geriatrii
 • Kardiologii
 • Medycyny rodzinnej
 • Pediatrii
 • Perinatologii
 • Położnictwa i ginekologii
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną.

Jaki kod lekarz powinien wypisać na zleceniu na Dexcom G6?

Do 31.12.2023 r. obowiązują kody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r.

p.136 na zleceniu na nadajnik, zarówno dla osób powyżej i poniżej 26 r.ż.

p.135 na zleceniu na czujniki dla osoby poniżej 26 r.ż.

p.135A na zleceniu na czujniki dla osoby powyżej 26 r.ż.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. od 01.01.2024 r. obowiązują nowe kody:

R.04.01 na zleceniu na nadajnik, zarówno dla osób powyżej i poniżej 26 r.ż.

R.03.01 na zleceniu na czujniki dla osoby poniżej 26 r.ż.

R.03.02 na zleceniu na czujniki dla osoby powyżej 26 r.ż.

Jak postąpić w wypadku reklamacji?

Wszelkie zapytania reklamacyjne prosimy kierować do naszego Wsparcia Technicznego produktów Dexcom:

Wsparcie Techniczne
Pon., śr.: 8:00-16:00
Wt., czw., pt.: 10:00-18:00
Tel.: +48221010178
kontakt@dexcompolska.pl

Jak radzić sobie z podrażnieniami skóry spowodowanymi przylepcem G6?

Zachęcamy do przeczytania poradnika przygotowanego przez producenta: Link do dokumentu

Przylepiec Dexcom G6 nie wytrzymuje 10 dni (Dexcom Overpatch)?

Skontaktuj się z naszą pomocą techniczną, prześlemy Ci darmowy Dexcom Overpatch.

Gdzie zrealizować zamówienia?

Lista miejsc, w których można kupić elementy systemu Dexcom znajduje się pod tym linkiem.

Czy wypożyczamy elelenty systemu CGM Dexcom?

Program wypożyczeń nadajników prowadzi jeden z naszych sub-dystrybutorów (diabetyk24.pl/dexcom). Prosimy o kontakt bezpośrednio z Diabetyk24.pl by ustalić, w których punktach i na jakich zasadach można wypożyczyć nadajnik.

Ile działają nadajniki i czujniki?

Dexcom G6

 • Czujnik Dexcom G6 działa 10 dni
 • Nadajnik Dexcom G6 działa 3 miesiące
 • Odbiornik (opcjonalny) Dexcom G6 ma gwarancję 1 roku

Czy mój telefon będzie działał z Dexcom? / Jaki telefon kupić?

Lista urządzeń, które są kompatybilne z aplikacjami Dexcom dostępna jest pod tym linkiem: https://www.dexcom.com/dexcom-international-compatibility

Lista jest stale poszerzana, a nowe modele urządzeń i systemów pojawiają się na niej chwilę po ich wejściu na rynek. Dexcom testuje stabilność działania systemu na każdym urządzeniu i systemie znajdującym się na liście.

Gdzie odebrać reklamowane produkty?

Produkty są wysyłane wyłącznie kurierem. Nie ma możliwości odbioru produktu na wymianę osobiście.

Jeżeli Dexcom poprosi o zwrot reklamowanego produktu do analizy, razem z urządzeniem na wymianę będzie załączona koperta oklejona opłaconym wcześniej listem przewozowym oraz foliowa koperta na produkty zagrożenia biologicznego. Należy wtedy reklamowany produkt włożyć w foliową kopertę na produkty zagrożenia biologicznego, następnie tę kopertę włożyć w kopertę oklejoną listem przewozowym i nadać w punkcie DHL parcel (np. sieć Żabka).

Czy smartwatch będzie działał bez telefonu?

Nie, nadajnik Dexcom G6 wysyła sygnał najpierw do kompatybilnego smartfona, dopiero smartfon wysyła dane do zegarka.
Dexcom pracuje nad połączeniem bezpośrednio z zegarkami i rozwiązanie to powinno pojawić się w przyszłości. W chwili obecnej nie ma możliwości przesyłania danych z czujnika bezpośrednio do zegarka przez oficjalne aplikacje.

Co wchodzi w sklad systemu Dexcom, aby działał?

Dexcom G6:

 • Czujnik Dexcom G6 – mierzy poziomy glukozy tuż pod skórą, działa 10 dni
 • Nadajnik Dexcom G6 – bezprzewodowo wysyła dane do urządzenia wyświetlającego. Działa wielokrotnie, podczas 3 miesięcy życia baterii.
 • Urządzenie wyświetlające Kompatybilny smartfon lub odbiornik G6 . Wyświetla: odczyt glikemii, wykres trendów, strzałkę trendu i tempa zmiany.

Czy można zmienić telefon w trakcie sesji?

Tak. Przed zmianą należy przygotować kod kalibracji czujnika i numer seryjny nadajnika i sprawdzić czy nowy telefon jest kompatybilny.
W starym telefonie należy:

 • usunąć z pamięci urządzeń Bluetooth ten nadajnik (nazwa urządzenia będzie miała dwa ostatnie znaki numeru seryjnego nadajnika)
 • odinstalować Dexcom G6 App
 • W nowym telefonie:

 • pobrać i uruchomić aplikację Dexcom G6 zgodnie z krokami samouczka, podając przygotowany kod kalibracji i numer seryjny.
 • Czy może się zapisać na szkolenie i gdzie?

  Tak, spytaj w swoim Ośrodku Zdrowia, czy i kiedy będzie organizowane najbliższe szkolenie. Albo też zapisz się na webinar z profesjonalnym edukatorem:

  Sprzedaż poza Polskę (Ukraine, Białoruś)

  Prowadzimy dystrybucję wyłącznie na terenie Polski. W sprawie innych rynków należy kontaktować się bezpośrednio z https://www.dexcom.com

  Dexcom Clarity – jak korzystać?

  Dexcom Clarity to usługa do analizy danych o Twojej glikemii, ale też udostępniania danych Twojemu lekarzowi prowadzącemu.
  Sama aplikacja Dexcom G6 jest bardzo prosta i nie pozwala zobaczyć więcej niż 24 godzinny wykres trendu, strzałkę oraz wartość poziomu glukozy, dzięki temu jest mniejsza i bardziej stabilna.
  By zobaczyć więcej danych historycznych, średnią wartość glikemii czy szacunkowe HbA1C, swój dzień o najlepszym wyrównaniu zaloguj się do Dexcom Clarity.

  Jak zacząć zbierać dane w Clarity?

  Jeżeli korzystasz z aplikacji G6 w telefonie jako odbiorniku, a telefon ma dostęp do Internetu – Twoje dane zbierają się automatycznie.

  Jak zalogować się do mojego Clarity?

  Można to zrobić na dwa sposoby:

  (1) przez przeglądarkę, pod adresem: clarity.dexcom.eu (Uwaga, adres clarity.dexcom.com nie zadziała, pod tym adresem znajduje się usługa dostępna w US. Ze względu na ochronę danych osobowych Unia Europejska ma swój osobny serwer Clarity z rozszerzeniem .eu),

  (2) Poprzez aplikację Dexcom Clarity. Wyszukaj „Dexcom Clarity” w App Store lub Google Play i zainstaluj.

  Pamiętaj, niezależnie czy korzystasz z przeglądarki czy aplikacji Clarity: należy zalogować się na ten sam login, na którym korzystasz z aplikacji Dexcom G6, „na tym loginie” zbierane są Twoje dane.

  Jak udostępnić dane lekarzowi prowadzącemu?

  Twój lekarz musi posiadać (darmowe) konto dla placówki medycznej, w nim dodać nowego pacjenta i wysłać Ci zaproszenie na e-mail lub je wydrukować. Wtedy wystarczy, że potwierdzisz zaproszenie z maila lub wprowadzić kod zaproszenia w ustawieniach Twojego Clarity. Pamiętaj, zawsze możesz wyłączyć udostępnianie danych, dane w Clarity nie są też „w czasie rzeczywistym” lekarz zobaczy dane z 3h opóźnieniem.

  Nie widzę swoich danych w Clarity

  Twoim odbiornikiem jest telefon z aplikacją Dexcom G6 podłączony do Internetu?

  Jeżeli widzisz historię odczytów w telefonie dłuższą niż 3 godziny (Clarity ma 3h opóźnienia względem aplikacji G6) i jesteś zalogowany/na do Clarity i nie widzisz danych, sprawdź:

  – czy na pewno zalogowałaś/łeś się do Clarity na ten sam login, co w aplikacji (dla pewności możesz odinstalować i zainstalować aplikację G6); bardzo często użytkownicy nie zapisują loginu i mają problemy z zalogowaniem do Clarity podając inny login, wtedy Clarity tworzy nowe konto – inne od tego, na którym zbierają się Twoje dane z aplikacji Dexcom G6

  – czy zalogowałeś/łaś się na dobrym serwerze (nie dotyczy aplikacji Dexcom Clarity, dotyczy wyłącznie przeglądarki); pamiętaj, Clarity dla Unii Europejskiej jest dostępne pod adresem clarity.dexcom.eu; adres .com jest adresem usługi dla Stanów Zjednoczonych i nie będzie zawierać Twoich danych z G6 Mobile

  Twoim odbiornikiem jest Odbiornik Dexcom G6?

  – dane nie będą się zbierać samodzielnie, odbiornik nie jest połączony z Internetem. Trzeba będzie przesłać dane z odbiornika do Clarity
  przy pomocy przewodu USB dołączonego do odbiornika.

  Zrobiłał/łem wszystko powyższe, Clarity nadal nie działa


  Zobacz na www.status.dexcom.com czy usługa jest aktywna. Awarie zdarzają się bardzo rzadko, ale warto sprawdzić czy właśnie nie nastąpił ten nieczęsty moment.

  O czym warto pamiętać, a w innych miejscach nie jest opisane?

  Zestaw praktycznych porad do korzystania z Dexcom G6:

 • Zrób zdjęcie kodu kalibracji czujnika i kodu seryjnego nadajnika przed założeniem urządzeń. Kody przydają się przy zmianie urządzeń, a daty założenia przy ewentualnej reklamacji.
 • Pilnuj naładowania baterii telefonu na którym pracuje aplikacja Dexcom G6, przy spadku % baterii poniżej pewnego progu telefon zaczyna oszczędzać baterię i często zamyka aplikacje w tle.
 • Pamiętaj by raz w tygodniu zrestartować telefon z aplikacją Dexcom G6, będzie wtedy działała stabilniej
 • Nie zamykaj aplikacji Dexcom G6 działającej w tle (swipe kill), aplikacja musi wtedy od nowa się uruchomić i połączyć z nadajnikiem.
 • To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.