Refundacja – Dexcom
Proglikemia

oficjalny dystrybutor Dexcom w Polsce

REFUNDACJA
CGM-RT

Dexcom - baner hipoglikemia

Zasady refundacji CGM - RT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. Dexcom G6 jest finansowany na podstawie zleceń na wyroby medyczne dla pacjentów z CT1 i CT3, z nieświadomością hipoglikemii;

 •  powyżej 26 r.ż wymagających intensywnej insulinoterapii,
 •  poniżej 26 r.ż. leczonych przy pomocy pompy insulinowej.

Zarówno zlecenie na czujnik jak i na nadajnik może wystawić lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:

 • diabetologii,
 • endokrynologii i pediatrii dziecięcej,
 • endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii,
 • kardiologii,
 • endokrynologii,
 • geriatrii,
 • położnictwa i ginekologii,
 • perinatologii,
 • endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości,
 • pediatrii lub chorób wewnętrznych, zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii.
Dexcom - zasady refundacji
GRUPA PACJENTÓW KONTYNUACJA URZĄDZENIE (kod na zleceniu) W LIMICIE DOPŁATA PACJENTA ODPŁATNOŚĆ

DO UKOŃCZENIA 26. ROKU ŻYCIA

 • z cukrzycą typu 1 lub 3
 • leczeni przy pomocy pompy insulinowej,
 • z nieświadomością hipoglikemii*
 • z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w inny CGM

Jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski w liczbie nie większej niż średnio 50 sztuk miesięcznie

10-dniowy czujnik G6
(kod p.135)
3 sztuki miesięcznie 75 zł do szt. ** 30%
90-dniowy nadajnik G6
(kod p.136)
Raz na 3 miesiące 105 zł do szt. **

PO UKOŃCZENIU 26. ROKU ŻYCIA

 • z cukrzycą typu 1 lub 3
 • wymagający intenstywnej terapii,
 • z nieświadomością hipoglikemii*
 • z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w inny CGM

Jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski w liczbie nie większej niż średnio 100 sztuk miesięcznie

10-dniowy czujnik G6
(kod p.135A)
3 sztuki miesięcznie (niepełne) 131zł do szt. **
2 sztuki miesięcznie 75 zł do szt. **
90-dniowy nadajnik G6
(kod p.136)
Raz na 3 miesiące 105 zł do szt. **

Definicje w rozporządzeniu

Definicja cukrzycy typu 3

Cukrzyca typu 3 określa cukrzycę wtórną, która jest wynikiem wcześniejszego wystąpienia innego zdefiniowanego czynnika lub choroby. Obejmuje inne specyficzne typy cukrzycy, takie jak: genetyczne defekty czynności komórek beta; genetyczne defekty działania insuliny; choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki; endokrynopatie; leki i substancje chemiczne; infekcje; rzadkie postacie cukrzycy wywołane procesem immunologicznym; inne uwarunkowanie genetycznie zespoły związane z cukrzycą.

Definicja intensywnej insulinoterapii

Jest to model insulinoterapii oparty o min. 3 wstrzyknięcia insuliny (np. baza-bolus, insulina bazowa plus 2 okołoposiłkowe iniekcje insuliny, 2 iniekcje mieszanki insuliny plus insulina doposiłkowa). Kryterium refundacyjne spełnione jest również w przypadku leczenia z wykorzystaniem osobistej pompy insulinowej.

Definicja nieświadomośći hipoglikemii

Nieodczuwanie niskich < 70 mg/dl, tj. < 3,9 mmol/l wartości glikemii. Podstawą do wypisania zlecenia jest wpis do dokumentacji medycznej, wskazujący, że pacjent doświadcza częściowej lub całkowitej nieświadomości hipoglikemii (deklarację pacjenta uznajemy za wystarczającą).

Źródło: “Refundacja systemów ciągłego monitorowania glikemii (isCGM/FGM i rtCGM) szansą na poprawę opieki nad chorym na cukrzycę w Polsce.” Stanowisko Prezes PTD i Konsultanta krajowego do spraw diabetologii 2023”

"Moje HbA1c nigdy nie było tak niskie, to efekt tego, że zawsze wiem, na jakim poziomie jest moja glukoza"

Niedawno opublikowane badania wykazały, że używanie Dexcom CGM ma klinicznie potwierdzone działanie obniżające poziom HbA1c i liczbę zdarzeń hipoglikemicznych5

Dexcom - gdzie kupie

Co to jest nieświadomość hipoglikemii?

Wedle zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2022:

“Tak zwana nieświadomość hipoglikemii, określana jako nieodczuwanie patologicznie niskich (≤70 mg/dl, tj. ≤3,9 mmol/l) wartości glikemii, jest istotnym powikłaniem częstego występowania epizodów hipoglikemii.” (str. 54)

“IV. Postępowanie w przypadku nieświadomości hipoglikemii Należy wdrożyć postępowanie jak w przypadku nawracających hipoglikemii oraz:

 • edukacja osób z cukrzycą i ich bliskich w zakresie rozpoznawania subtelnych i nietypowych zwiastunów hipoglikemii (trening odczuwania hipoglikemii);
 • uwzględnienie tej sytuacji w działalności zawodowej i prowadzeniu pojazdów;
 • modyfikacja terapii zmierzająca do istotnego zmniejszenia częstości hipoglikemii jako jedynej metody poprawy odczuwania hipoglikemii.” (str.55)

U pacjentów z nieświadomością hipoglikemii lub z częstymi niedocukrzeniami wskazane jest zastosowanie rtCGM (…). Jedynie stałe użytkowanie CGM jest efektywne terapeutycznie minimum 70% czasu). (str.84)

Badanie HYPODE1

W badaniu brały udział:

 • Osoby dorosłe z cukrzycą typu 1, leczone za pomocą MDI (n = 149), randomizowane do grupy stosującej system CGM Dexcom G5® Mobile (n = 75) lub grupy kontrolnej stosującej samokontrolę glikemii we krwi (SMBG) (n=74);
 • Osoby z wywiadem zawierającym IHA (wynik w punktacji Clarke’a ≥4) lub ciężki epizod hipoglikemi.
Dexcom - ikona hipoglikemia

Stosowanie CGM Dexcom obniżyło ryzyko występowania hipoglikemii

Porównanie częstotliwości średniej liczby epizodów hipoglikemii w ciągu 28 dni (54 mg/dL przez co najmniej 20 minut) pomiędzy grupą stosującą CGM i grupą kontrolną.

W grupie stosującej CGM Dexcom średnia liczba epizodów hipoglikemii zmniejszyła się o 72% w stosunku do wartości wyjściowej (współczynnik częstości występowania 0,28).

Dexcom - badanie HYPODE1

Źródło: 1. Heinemann L., Fleischmann G., Faber-Heinemann G., Stefania Guerra S., Ehrmann D., Waldenmaier D., Hermanns N., Korzyści wynikające z ciągłego monitorowania glukozy u osób dorosłych z cukrzycą typu 1 i upośledzoną hipoglikemią i/lub ciężką hipoglikemią leczonych wieloma dziennymi wstrzyknięciami insuliny: Results of the multi-centre, randomised controlled HypoDE study [w druku], „The Lancet”;ii w ostatnim okresie;

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.