Hipoglikemia – Dexcom
Proglikemia

oficjalny dystrybutor Dexcom w Polsce

HIPOGLIKEMIA
CO TO JEST?

Dexcom - baner hipoglikemia
Strona główna Hipoglikemia

Co to jest nieświadomość hipoglikemii?

Wedle zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2022:

“Tak zwana nieświadomość hipoglikemii, określana jako nieodczuwanie patologicznie niskich (≤70 mg/dl, tj. ≤3,9 mmol/l) wartości glikemii, jest istotnym powikłaniem częstego występowania epizodów hipoglikemii.” (str. 54)

“IV. Postępowanie w przypadku nieświadomości hipoglikemii Należy wdrożyć postępowanie jak w przypadku nawracających hipoglikemii oraz:

  • edukacja osób z cukrzycą i ich bliskich w zakresie rozpoznawania subtelnych i nietypowych zwiastunów hipoglikemii (trening odczuwania hipoglikemii);
  • uwzględnienie tej sytuacji w działalności zawodowej i prowadzeniu pojazdów;
  • modyfikacja terapii zmierzająca do istotnego zmniejszenia częstości hipoglikemii jako jedynej metody poprawy odczuwania hipoglikemii.” (str.55)

U pacjentów z nieświadomością hipoglikemii lub z częstymi niedocukrzeniami wskazane jest zastosowanie rtCGM (…). Jedynie stałe użytkowanie CGM jest efektywne terapeutycznie minimum 70% czasu). (str.84)

Nieświadomość hipoglikemii a prawo jazdy

Wedle zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2022:

U kierowców ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T:

  • bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest niewystarczająca świadomość hipoglikemii, oznaczająca w porze czuwania, nieodczuwanie patologicznie niskich wartości glikemii lub brak reakcji na nie, pomimo alertu przekazywanego przez urządzenie zewnętrzne do ciągłego monitorowania glikemii (CGM), co w konsekwencji może prowadzić do ciężkiej hipoglikemii i zaburzeń świadomości;
  • względnym przeciwwskazaniem zdrowotnym jest nawracająca ciężka hipoglikemia (tj. co najmniej dwa przypadki ciężkiej hipoglikemii w okresie ostatnich 12 miesięcy). Current Topics in Diabetes 2022, | Curr Top Diabetes, 2022; 2 (1): 1–134 112 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2022 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

U chorych stosujących ciągłe monitorowanie glikemii lekarz uprawniony do badań kierowców może orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T pod warunkiem uzyskania opinii diabetologicznej wskazującej na:

  • stałe stosowanie ciągłego monitoringu glikemii (CGM) w samokontroli cukrzycy;
  • co najmniej dostateczną wiedzę pacjenta dotyczącą samokontroli cukrzycy, w tym interpretacji odczytów CGM;
  • prawidłową reakcję na alerty urządzenia CGM; regularną opiekę diabetologiczną (minimum 3 wizyty w opiece diabetologicznej w roku, w regularnych odstępach co 3–4 miesiące). (str.111)

Źródło: Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2022 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, https://ptdiab.pl/im- ages/docs/zalecenia/CTiD-1-2022-pl.pdf

Badanie HYPODE1

W badaniu brały udział:

  • Osoby dorosłe z cukrzycą typu 1, leczone za pomocą MDI (n = 149), randomizowane do grupy stosującej system CGM Dexcom G5® Mobile (n = 75) lub grupy kontrolnej stosującej samokontrolę glikemii we krwi (SMBG) (n=74);
  • Osoby z wywiadem zawierającym IHA (wynik w punktacji Clarke’a ≥4) lub ciężki epizod hipoglikemi.
Dexcom - ikona hipoglikemia

Stosowanie CGM Dexcom obniżyło ryzyko występowania hipoglikemii

Porównanie częstotliwości średniej liczby epizodów hipoglikemii w ciągu 28 dni (54 mg/dL przez co najmniej 20 minut) pomiędzy grupą stosującą CGM i grupą kontrolną.

W grupie stosującej CGM Dexcom średnia liczba epizodów hipoglikemii zmniejszyła się o 72% w stosunku do wartości wyjściowej (współczynnik częstości występowania 0,28).

Dexcom - badanie HYPODE1

Źródło: 1. Heinemann L., Fleischmann G., Faber-Heinemann G., Stefania Guerra S., Ehrmann D., Waldenmaier D., Hermanns N., Korzyści wynikające z ciągłego monitorowania glukozy u osób dorosłych z cukrzycą typu 1 i upośledzoną hipoglikemią i/lub ciężką hipoglikemią leczonych wieloma dziennymi wstrzyknięciami insuliny: Results of the multi-centre, randomised controlled HypoDE study [w druku], „The Lancet”;ii w ostatnim okresie;

"Moje HbA1c nigdy nie było tak niskie, to efekt tego, że zawsze wiem, na jakim poziomie jest moja glukoza"

Niedawno opublikowane badania wykazały, że używanie Dexcom CGM ma klinicznie potwierdzone działanie obniżające poziom HbA1c i liczbę zdarzeń hipoglikemicznych5

Dexcom - gdzie kupie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.